Alle artikler av Dag Solhjell

Ingen kritikk, takk!

Det er taust om kritikk og kritikere i Kulturutredningen 2014. Hvordan vil man da at det skal foretas kunstneriske kvalitetsvurderinger?

Sannhetens øyeblikk for Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseets styre bør vedta en ny utlysing av stillingen som direktør for avdelingen for samtidskunst, rettet mot det norske kunstmiljøet, med ekstern hjelp til å finne kandidater. Det er åpenbart ingen som søker på eget initiativ.

Institusjonskritikk på norsk “ forsøk på en oversikt

Begrepet institusjonskritikk blir i kunstsammenhenger ofte brukt om en spesiell type kunst. I denne artikkelen utvider Dag Solhjell begrepet til å gjelde et bredt spekter av virksomheter, fra kunstnerorganisering, via verk og aksjoner til kunstkritikeres og kuratorers institusjonskritikk.

En kunst til besvær

På Galleri November handler det hverken om utviding av kunstbegrepet, endring av kunstnerrollen eller oppløsning av kunstverket. Disse profesjonelle amatører står inne for sine uttrykk og tar ansvar for dem. Derfor er deres utstilling, om ikke den beste, så en av de mest tankevekkende i Oslo i høst.

Nye grep i Nasjonalgalleriet

Den nye basisutstillingen i Nasjonalgalleriet har to bærende regigrep: nedtoningen av kunsthistoriske sammenhenger til fordel for innholdsfortolkede temaer, samt en likebehandling av de utstilte verkene slik at ingen fremstår som mer vesentlige enn andre. Dialogen mellom kunstverkene uteblir i stor grad.

Sterkere styring over kunstlivet

St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

Den nye kulturmeldingen setter for første gang på lenge kunstens egenverdi framfor dens politiske nytte. Samtidig tar staten sterkere styring over norsk kunstliv enn noen gang siden 1814.

Nylig publisert

Kritiska fabler

På Bildmuseet i Umeå får människa och djur inta nya positioner i förhållande till varandra genom olika koreografiska, narrativa och videobaserade verk.

Postkort fra Cortona

Fra Angelicos Bebudelsen befinner seg på Museo Diocesano i Cortona, samme by hvor det ble malt i 1432, så her er det ikke nødvendig å sjekke utstillingsperioden.