Annonseinformasjon

Som annonsør i Kunstkritikk når du ut til et kunstinteressert publikum i Norden og internasjonalt, samtidig som du bidrar til at vi kan opprettholde den offentlige, kritiske samtalen om kunst. Alle inntekter fra annonsesalg brukes til å drifte tidsskriftet.

Annonser på Kunstkritikk finnes i følgende formater:

1 ) Bannere (helside eller kvartside) som vises på forsiden og inne i alle artiklene i våre fire utgaver (kunstkritikk.no, kunstkritikk.dk, kunstkritikk.se, kunstkritikk.com).

2) Annonse i nyhetsbrevet, som sendes hver fredag i to versjoner: nordisk (med artikler fra kunstkritikk.no, kunstkritikk.dk, kunstkritikk.se) og internasjonal utgave (med engelskspråklige artikler fra kunstkritikk.com).

Antallet annonseplasser er begrenset – så reservasjon anbefales.

Ytterligere informasjon og priser fås fra annonseansvarlig Sofia Ciel på mailadressen annonser@kunstkritikk.no.