Annonseinformasjon

Kontakt oss for et tilbud!

Antallet annonseplasser er begrenset – så reservasjon anbefales.

Ytterligere informasjon og priser fås fra Karen Fosse Rosness på mailadressen annonser@kunstkritikk.no.