Redaksjon

Konstituert ansvarlig redaktør: Mariann Enge (Oslo)

Norsk redaktør:  Stian Gabrielsen (Oslo)

Dansk redaktør: Pernille Albrethsen (København)

Svensk redaktør: Frans Josef Petersson (Stockholm)