Den institusjonelle kunstteoriens død – i anledning Odd Nerdrums utstilling i Porsgrunn september/oktober 2007

Den institusjonelle kunstteorien ble født i New York og døde i Oslo.

Den institusjonelle kunstteorien ble født i New York og døde i Oslo. Den ble døpt i et pissoar og ble drept av kitsch. Dette drapet er det viktigste norske bidrag til kunsthistorien siden Syk pike av Edvard Munch.

Marcel Duchamp la grunnlaget for den institusjonelle kunstteorien da han pseudonymt sendte inn det nå bekjente pissoar (Fountain) til bedømmelse for en utstillingsjury i New York han selv var medlem av, en jury han trakk seg fra da verket ble refusert og dermed aldri utstilt. I sin vulgære versjon sier teorien at alt som blir utstilt i et kunstgalleri blir til kunst (men den sier ikke noe om hvordan man da kan skille kunsten fra alt annet som befinner seg i de samme lokalene, eller endog hvordan man kan skille utstillingslokaler fra hvilke som helst andre lokaler). Filosofene George Dickie og Arthur Danto fikk i 1960- og 70-årene sine navn knyttet til den endelige formuleringen av denne teorien. Mens Dickie’s variant bygger på hvem som presenterer noe som kunst, bygger Danto sin på at dette noe må bedømmes i en atmosfære av (kunst)teoretisk refleksjon i et (kunst)historisk perspektiv.

Den institusjonelle kunstteorien bygger på den slutning at kunstnerne ikke lenger kunne utvide kunstbegrepet gjennom å overskride med sine nye verk de definisjoner på kunst som filosofene stadig kom med i etterkant. Da døde kunsten, og filosofien og kunstsosiologien kunne overta.

Danto mente at kunsten tok slutt da man ikke lenger kunne se forskjell på kunst og ikke-kunst bare ved peke på eksempler. Dette er en feilslutning, som skyldes at Danto bare ser på eksemplene, ikke på pekingen. Den institusjonelle kunstteorien bygger jo nettopp på det fenomen at estetisk praksis – det å håndtere objekter og hendelser på kunstrelevante måter – grunnleggende sett består i å peke på noe, og si: Dette er kunst, for derved å mobilisere den estetiske diskurs (eller atmosfære som Danto kaller den). Eller for å si det med Wittgenstein: Det å benevne noe, ligner det å sette en liten navneseddel på den. Det institusjonelle ved kunsten ligger i pekingen – ikke i det, det pekes på. Det er når pekingen er etablert som sosial institusjon at det påpekte blir til kunst – der og da. Uten peking, ingen kunst – uten utstilling, intet utstilt objekt som betraktes som kunst. Det er nettopp ved å peke at noe blir til eksempel på kunst – forutsett at pekingen skjer på anerkjente, kunstrelevante måter. Det gjelder også historisk, da det moderne kunstbegrepet ble skapt mot slutten av l700-tallet – da var alt ready-mades inntil noe ble utvalgt som eksempel på kunst og anbragt i de nye institusjoner – kunstmuseene med sine kronologier, retninger og skoler. Det skjedde i Norge da det ble etablert en samisk kunstsamling i Karasjok – hva skal ikke innlemmes der, dersom det er slik at man ikke lenger kan se forskjellen på det som er kunst og det som ikke er det? Idet vi får en samisk kunstinstitusjon, fødes også begrepet om kunst og dets paradigmatiske eksempler i den samiske kultur. Men gjenstandene er de samme – de bare endrer tegnkarakter fordi de settes inn i en annen diskurs. Den samiske kunstsamlingen er et eksempel på at det institusjonelle kommer før kunsten, eller at man ikke kan se noe før man ser det som noe, som Siri Meyer pleier å si det.

Det er hele denne institusjonelle teorien om kunst som Odd Nerdrum har avlivet. I vårt lands mest kunstpåpekende lokaler, i en utstillingscenografi der absolutt all oppmerksomhet rettes mot det som bærer etiketten kunst, i en regi der denne scenografien faktisk usynliggjør seg selv og i tilsynelatende taushet bare lytter til kunstverkenes tale – der uttalte Odd Nerdrum at hans malerier ikke er kunst, men kitsch. Marcel Duchamp ville trolig ha skreket av fryd om han hadde opplevet det. Det er ikke lenger Kongen som skrider naken gjennom gatene. I en eventyrlig vending kler Nerdrum Publikum naken – det har ikke lenger sine gode smak på. Kuratoriatet har fått et valg. Enten må det fastholde sin tidligere dom over Nerdrums malerier som kitsch, og dermed gi Nerdrum rett. Eller det må anerkjenne dem som kunst, og dermed gå tilbake på sin tidligere dom. Men kanskje er det irrelevant hva kuratoriatet gjør – for dets institusjonelt forankrede autoritet synes svekket, iallfall som dommer over Nerdrums malerier.

Uansett hvor meget Odd Nerdrum strevet, så virket den institusjonelle kunstteorien ikke for ham. Hans malerier forble kitsch selv i de mest påpekende kunstrelevante sammenhenger. De fikk aldri kunstens velsignelse, kuratoriatets tilgivelse eller kritikernes syndsforlatelse. Bare gullmyntene strømmet inn. Kuratorene lo, men Nerdrum gråt. Den Nerdrumske revers av det kantianske kunstbegrepet demonstrerer at det er det samme som gjør et maleri til kunst, som også gjør et pissoar til kunst. Kunsten gjør noe til noe annet enn det, det er. Å snakke om noe som kunst, er å tale mot bedre vitende. Å snakke om noe som kitsch, er å snakke sant.

Comments (12)