En kunst til besvær

På Galleri November handler det hverken om utviding av kunstbegrepet, endring av kunstnerrollen eller oppløsning av kunstverket. Disse profesjonelle amatører står inne for sine uttrykk og tar ansvar for dem. Derfor er deres utstilling, om ikke den beste, så en av de mest tankevekkende i Oslo i høst.

 

På Galleri November handler det hverken om utviding av kunstbegrepet, endring av kunstnerrollen eller oppløsning av kunstverket. Disse profesjonelle amatører står inne for sine uttrykk og tar ansvar for dem. Derfor er deres utstilling, om ikke den beste, så en av de mest tankevekkende i Oslo i høst.


«Samtidskunsten», skriver filosofen Ståle Finke, «ser paradoksalt nok ut til å klare seg uten en kunstner som bearbeidere og fortetter et uttrykk han kan sies å stå inne for, være ansvarlig for, eller gjenfinne sin egen estetiske subjektivitet i».

Slik er det ikke på beste Vestkant for tiden. Her arrangeres en fast kunstbegivenhet i november-Oslo, en selvkuratert utstilling med de aldrende herrene Erik Anker, Erik Collett, Marius Hauge, Harald Melbye og Ole Swang. Swang og Hauge er jurister, de øvrige er arkitekter. Med sitt Christian Krohg-skjegg og ditto pondus og utdanning passer den veltalende Hauge godt som gruppens leder. Deres åpninger er legendariske, og trekker flere gjester enn de fleste utstillinger i Norge. Disse profesjonelle amatører står inne for sine uttrykk, tar ansvar for dem, og lar dem speile sine respektive estetiske subjektiviteter.

Derfor er deres utstilling, om ikke den beste, så en av de mest tankevekkende i Oslo i høst. Den strider radikalt mot alt det som er høyt verdsatt i samtidskunsten i dag, slik Finke beskriver den. Der forsvinner de mediespesifikke kunstfagene de tidligere var inndelt i: maleri, grafikk, skulptur, metall, keramikk, tekstil, metall etc. Samtidig oppløses grensene mellom billedkunst og kunsthåndverk, verkbegrepet oppløses, og det kunstneriske prosjekt kommer i stedet. Kunstbegrepet utvides, kunstnerrollen endres og kunstnerutdanningen har ikke lenger forankring i et håndverk eller materiale, men i konseptuelle og relasjonelle ferdigheter.

Slik er det ikke her på Skillebekk i november. Her er en akvarell en akvarell, en tegning en tegning, et maleri et maleri, og skulpturer er enten av stein eller metall. Formene er klare, strekene er sikre, fargene innbydende, det vakre er vakkert, tanken har ingen baktanke. Alt ånder av kjærlighet til kunsten, naturen og håndverket. Utstillingen er ingen protest mot alle vedtatte sannheter i kunstlivet, den bryr seg rett og slett ikke om dem. Haugegruppen dyrker den retrogarde naivisme.

Her er ingen gallerist som stiller krav til kunstnerisk kvalitet for å slippe til, ingen kurator som med omhu velger ut kunstverkene og skriver innsiktsfullt om dem, ingen diskret kledd gallerimedarbeider som representerer gallerist, kunst og kunstner, og selvsagt ingen kritiker. Her er bare arkitektene og juristen med sitt store skjegg og like store talegaver.

Det problematiske med dette lille gjesterommet langt borte i en sidefløy av kunstens store slott er mangel på en kritisk instans som kan sørge for at rommet er i orden når gjestene kommer. Da ville færre av akvarellene hatt preg av rutine, de italienske tegningene vært dristigere i format, stenskulpturene helt uten tilfeldige skader, maleriene ikke stått så mye i kontrast til de øvriges arbeider, og Collett og Hauge kanskje hatt hver sin separatutstilling i et galleri med hvit kube, og ikke med plysjvegger.

En kunst til besvær, men også til begjær.

Comments (10)