Om Kunstkritikk

Kunstkritikk er Norges og Nordens ledende nettsted for samtidskunst. Nettstedet vektlegger kritikk- og kommentarstoff, men bringer også nyheter, intervjuer, essays og reportasjer.

Kunstkritikk.no ble opprettet høsten 2003. Den 19. mai 2011 ble Kunstkritikk utvidet og omfatter nå fire utgaver: kunstkritikk.no, kunstkritikk.dk, kunstkritikk.se og kunstkritikk.com (internasjonal utgave).

Kunstkritikk ble i 2009 tildelt statsstøtte for første gang og er med det blitt et permanent og vesentlig tilskudd til den norske og nordiske kunstsamtalen. I 2019-2020 er Kunstkritikk støttet av Kunstkritikk er støttet av Norsk kulturråd, Bergen kommune, Fritt Ord, Bildende Kunstneres Hjelpefond, Nordisk Kulturfond, Ny Carlsbergfondet, Statens Kunstfond i Danmark og Statens Kulturråd i Sverige.

Vi gjør oppmerksom på at debattinnlegg og kommentarer på tekster ikke blir forhåndsredigert av redaksjonen. Innlegg som på forskjellig vis bryter med god presseskikk vil bli fjernet så fort som mulig.

Rettelser: Kunstkritikk forbeholder seg retten til å rette språklige feil i publiserte artikler uten å loggføre endringene. Dersom det rettes fakta eller meningsinnhold i artiklene så oppbevarer vi den originale artikkelen. Slike originale artikler kan fås ved henvendelse til redaksjonen.

Kunstkritikk følger redaktørplakaten.

GRAFISK DESIGN: Anders Hofgaard, NODE Berlin Oslo
WEBUTVIKLING: Magnus Liistamo

Mariann Enge er ansvarlig redaktør for Kunstkritikk.