Om Kunstkritikk

Kunstkritikk er Norges og Nordens ledende nettsted for samtidskunst. Nettstedet vektlegger kritikk- og kommentarstoff, men bringer også nyheter, intervjuer, essays og reportasjer.

Kunstkritikk.no ble opprettet høsten 2003. Den 19. mai 2011 ble Kunstkritikk utvidet og omfatter nå fire utgaver: kunstkritikk.no, kunstkritikk.dk, kunstkritikk.se og kunstkritikk.com (internasjonal utgave).

Kunstkritikk ble i 2009 tildelt statsstøtte for første gang og er med det blitt et permanent og vesentlig tilskudd til den norske og nordiske kunstsamtalen. I 2024 er Kunstkritikk støttet av Kulturrådet, Oslo kommune, Fritt Ord og Utenriksdepartementet i Norge, Obelske familiefond og Statens Kunstfond i Danmark, Statens Kulturråd i Sverige, Frame Finland og Svenska kulturfonden i Finland.

Rettelser: Kunstkritikk forbeholder seg retten til å rette språklige feil i publiserte artikler uten å loggføre endringene. Dersom det rettes fakta eller meningsinnhold i artiklene så oppbevarer vi den originale artikkelen. Slike originale artikler kan fås ved henvendelse til redaksjonen.

Kunstkritikk følger redaktørplakaten.

Grafisk design: Anders Hofgaard, NODE Berlin Oslo
Webutvikling: Magnus Liistamo

Mariann Enge er ansvarlig redaktør for Kunstkritikk.