Religiös tro lever vidare i välfärdssamhället

För att nyansera bilden av de nordiska ländernas sekularisering har Nav Haq, curator för den åttonde Göteborgsbiennalen, bland annat bjudit in konstnärer som är aktivt troende.

Nav Haq, curator för den åttonde Göteborgsbiennalen, 2017.

2017 är inte bara det stora biennalåret ute i Europa. I höst äger dessutom flera av de stora nordiska biennalerna rum parallellt. Momentum i norska Moss och ARoS Triennalen i danska Aarhus varar en bit in i oktober, och i helgen öppnade dessutom Lofoten International Art Festival (LIAF) i det lilla nordnorska fiskesamhället Henningsvaer. Och nu är det dags för den åttonde upplagan av Göteborgs Internationella Konstbiennal (GIBCA), som öppnar för allmänheten på lördag den 9 september.

Om de nordiska biennalerna hittills har knutit an till spekulativa idéer om naturen och framtiden, så förhåller sig Göteborgsbiennalen på ett mer direkt sätt till dagens politiska verklighet i de nordiska så kallade välfärdsstaterna. Sammantaget medverkar ett femtiotal konstnärer och konstnärsgrupper i en utställning som tar sig an det sekulära samhällets kris. Det görs bland annat en stor satsning på den danske konstnären Jens Haaning som ställer ut ett tjugotal verk spridda över flera platser i Göteborg. Dessutom medverkar Hilma af Klint.

Jens Haaning, Blondes – clippings from Danish newspapers, published between the 1st and the 7th of April 2008 (1 of 13 pages), 2008.

Curator för den åttonde Göteborgsbiennalen är Leeds-födde Nav Haq, som är intendent vid M HKA – Museum of Contemporary Art i Antwerpen. Biennaltiteln WheredoIendandyoubegin är lånad från den indiska konstnären Shilpa Gupta, men egentligen kanske det är den högerpopulistiskt anspelande underutställningen med nordisk videokonst – Vi säger vad du tänker – som bäst fångar Haqs idé om att den statistiskt tydliga sekulariseringen i de nordiska länderna inte nödvändigtvis speglar verklighetens schatteringar av trossystem och ideologier.

– Sverige har länge hamnat i topp rent procentuellt i undersökningar av inte bara social jämlikhet och välstånd, utan även i antalet ateister. Men efter jag inlett en dialog med Ola Sigurdson, professor i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Göteborgs universitet, så har jag fått en annan bild, säger Haq till Kunstkritikk.

– Det finns historiskt sett en stor nedgång i traditionell, religiös tro, men samtidigt ett slags pluralisering av både tro och icke-tro i Sverige och Europa. Detta har förstärkts genom ökad migration och människors minskade engagemang i organiserad religion, fortsätter han.

Haq anser också att religiös tro sällan betraktas med blida ögon i konstvärlden.

– Konstnärer som är troende ser man i konstsammanhang snarast ned på. Så för mig har det varit intressant att bjuda in konstnärer som är aktivt troende, som den danske konstnären Alexander Tovborg, till exempel. Hans måleri är starkt påverkat av hans katolska tro, vilket är väldigt intressant, säger Haq.

Etel Adnan, Freedom of People, Freedom of Animals, Freedom of Plants, Freedom of Nature, 2011.

Närmare hälften av de medverkande i den åttonde Göteborgsbiennal kommer från de nordiska länderna, men här finns även konstnärer från bland annat Indien, Egypten, Libanon, Pakistan och Brasilien. Ändå värjer sig Haq mot att tala i termer av en internationell biennal när publikperspektivet kommer på tal.

– Jag tror att många biennaler gör misstaget att försöka tilltala en global publik, något jag medvetet har försökt undvika. Mitt perspektiv är Europa och Norden först och främst, förklarar Haq, som beskriver sig själv som ateist med ett intresse för det som brukar kallas för icke-tro eller frånvaron av organiserad, traditionell religiös utövning, något som har utvecklats vidare till årets koncept för biennalen.

Göteborgsbiennalen smygstartar redan ikväll, tisdag den 5 september med performance och konstnärssamtal på Bar 10. Under vernissageveckan följer sedan satellitprogrammet GIBCA Extended som invigs imorgon onsdag med grupputställningen I Want to Believe på Konstepidemin. GIBCA samarbetar också med Akademin Valand och Göteborgs universitet om ett specialnummer av Valands tidskrift för konstnärlig forskning, PARSE journal. Release blir på fredag den 8 september, samma dags som biennalen förhandsvisas för pressen.

Joakim Forsgren, Gobelänger, utan årtal.

Leserinnlegg