Hal Foster til Oslo

Den amerikanske kunsthistorikeren Hal Foster skal snakke om Post Criticism under det årlige Forart-foredraget i Oslo den 4. november.

Hal Foster.

Den 4.–5. november besøker den innflytelsesrike amerikanske kunsthistorikeren Hal Foster Oslo. Fredag 4. november går han på talerstolen på Litteraturhuset for å holde det årlige Forart-foredraget med tema Post Criticism. Den 5. november deltar han i et seminar på Nasjonalmuseet i Oslo som omhandler arven fra danske kunstneren Asger Jorn.

Post Criticism er en term som dukker opp blant annet i Hal Fosters egen innledning til boka The Anti-Aesthetic (1983), der han lister opp en rekke ulike definisjoner av begrepet postmodernisme: Noen kritikere, som Rosalind Krauss og Douglas Crimp, definerer i følge Foster postmodernisme som et brudd med modernismens estetiske felt, andre, som Gregory Ulmer og Edward Said, tar for seg representasjonspolitikk og «det post-kritiske objektet». Ulmer er den som går tettest inn på begrepet i denne boka, i essayet «The Object of Post-Criticism», der han argumenterer for at litteraturkritikken må lære av den moderne kunsten og at særlig collage/montasje er en anvendelig modell for den post-kritiske litteraturkritikken.

I Oslo vil Hal Foster særlig ta fatt i arven fra den såkalte «kulturkrigen» i overgangen mellom 1980- og 1990-tallet der konservative kritikere skapte en kompakt opposisjon og – i følge Foster – oppnådde en betydelig svekking av den kritiske akademiske og kuratoriske tradisjonen. I en presseutsendelse fra Stiftelsen Forart skriver Foster: «Hva er alternativene som tilbys? En feiring av skjønnhet? En bekreftelse av ren sanseopplevelse? Et håp om å «redistribuere det sanselige»? En tro på «det generelle intellektet»?» Og han avslutter: «Den post-kritiske tradisjonen skulle i utgangspunktet frigjøre oss fra tvangstrøyer (historiske, teoretiske og politiske), men den har for en stor del medvirket til en relativisme som har lite med pluralisme å gjøre.»

Foredraget fredag følges opp med et seminar lørdag om Asger Jorn. Her deltar Knut Stene-Johansen, Mikkel Bolt Rasmussen, Oda Wildhagen Gjessing og Helle Brøns, i tillegg til Hal Foster.

Leserinnlegg