Det ukjente landet

Den svenske kunstneren Anders Krüger og den danske landskapsarkitekten Marianne Levinsens Terra Incognita vant konkurransen om 22. juli-minnested i Trondheim.

Anders Krüger og Marianne Levinsen, Terra Incognita – Den hvite plassen, modell, 2014.
Anders Krüger og Marianne Levinsen, Terra Incognita – Den hvite plassen, modell, 2014.

Terra Incognita – den hvite plassen vil kunne bli et verdig, vakkert og tankevekkende minnested, samtidig som det også vil fungere godt som et aktivt byrom, mener juryen for et minnested etter 22. juli i Trondheim.

På bakgrunn av en åpen prekvalifisering ble det tidligere i år valgt ut 6 grupper med kunstnere og arkitekter som ble invitert til en lukket konkurranse om utformingen av et minnested i Tordenskioldsparken, sentralt i byen. Nå er det offentliggjort at vinneren er prosjektet er Terra Incognita – den hvite plassen, av den svenske kunstneren Anders Krüger og den danske landskapsarkitekten Marianne Levinsen. De øvrige forslagene var Mellom steinene av Karianne Stensland, Per Kristian Nygård og Arkitekturfabrikken AS, Vev av Haugen/Zohar Arkitekter AS, 3´09´´ av Lina Selander og Studio Nãv, Vidda av Anne Katrine Dolven og Rintala Eggertsson Arkitekter samt Tårefanger av Helen Eriksen og Ann Charlotte Horgen, Rambøll.

Anders Krüger og Marianne Levinsen har også tidligere samarbeidet om å utvikle forslag til prosjekter i offentlige rom, og sammen står de bak den nylig anlagte Billedhuggerbænken på Christianshavns Torv i København. Med Terra Incognita vil de etablere et hvitt gulv av marmorgrus og stenmel på hele plassen, og på dette gulvet skal det plasseres støpte «øyer» i hvit betong. Øyene skal ha forskjellige størrelser og høyder, og en av dem skal være såpass stor at den skal kunne brukes som scene. Det største betongelementet vil ligge inn mot Vår Frue kirke og romme et stort, grunt vannbasseng kantet med bladgull, med nedfelte lyspunkter i bunnen. Dessuten skal det i overflatene på betongelementene inngraveres tekster valgt ut gjennom demokratiske prosesser, med medvirkning fra innbyggerne i Trondheim. Tekstene skal referere til 22. juli, men også fungere som «mentale broer til den poetiske, litterære og skapende dimensjonen av virkeligheten» og dermed stimulere håp og fremtidstro, i følge pressemeldingen fra Trondheim kommune.

Anders Krüger og Marianne Levinsen, Terra Incognita – Den hvite plassen, skisse, 2014.
Anders Krüger og Marianne Levinsen, Terra Incognita – Den hvite plassen, skisse, 2014.

Til prosjektet hører også planting av ulike gressarter og blomster; roser, stauder og grønlandsmure, en steinbedsplante. Mot Frimurerlogen skal det etableres en langstrakt trapp opp til plassens gulvnivå, og over plassen skal det strekkes vaiere som bærer 77 lamper til minne om de 77 menneskene som ble drept i terrorangrepet 22. juli 2011. Disse lampene med varmt lys skal være plassens belysning døgnet rundt, hele året.

«Plassen blir verdig, tankevekkende og vakker uten at minnestedspreget er til hinder for mer hverdagslige parkfunksjoner,» heter det i juryens begrunnelse.

Spesielt for utvelgelsesprosessen i Trondheim har vært at man ønsket en større grad av publikumsmedvirkning enn det som ellers er vanlig ved etablering av kunst i offentlige rom. I løpet av ti dager i september ble det gjennomført en medvirkningsprosess, der folk har kunnet si sin mening om de ulike forslagene. Det kom inn i alt 560 innspill, dels på nett og dels ved personlig oppmøte på utstillingen hvor minnestedsforslagene ble presentert.

Mer spesifikt ønsket man å få innspill fra de unge i byen. Det ble gjennomført et formidlingsopplegg med over 150 ungdommer som deltok i en workshop med «juryering», under veiledning av formidlere. Etter en omvisning i utstillingen fikk ungdommene starte med å definere hva som kjennetegner gode og dårlige byrom, før de fikk ta stilling til de seks forslagene gjennom ulike øvelser.

Mens forslaget Mellom steinene fikk flest positive tilbakemeldinger på nettet, var Terra Incognita – den hvite plassen det mest populære blant ungdommene som deltok på workshop. I følge kommunens pressemelding kunne juryen registrere at de betraktningene som ungdommene kom med i workshopene sammenfaller godt med juryens egne vurderinger.

– Det har vært et engasjement over all forventning. Vi er både glade og takknemlige for alle innspillene og synspunktene som har kommet. Det har vært verdifulle bidrag i juryens arbeid, sier prosjektleder og juryleder Ulrika Wallin.

Minnestedet i Trondheim skal etter planen stå ferdig i 2015/2016.

Billedhuggerbænken på Christianhavns Torv i København, Anders Krüger i samarbeid med Marianne Levinsen Landskab ApS, og Statens Værksteder for Kunst, København.
Billedhuggerbænken på Christianshavns Torv i København, av Anders Krüger i samarbeid med Marianne Levinsen Landskab ApS og Statens Værksteder for Kunst, København.

Leserinnlegg