– Vær realistisk, forlang det umulige

– Flyktningene som blir kastet ut av land etter land representerer avantgarden av sitt folk, sier Marius von der Fehr og Johanna Zwaig i sin beskrivelse av New Frontiers, med et sitat hentet fra Hannah Arendt.

Johanna Zwaig og Marius von der Fehr. Foto: Benedikte Rønsen.

New Frontiers forklares som en serie med presentasjoner og diskusjoner basert på ideen om det åpne akademi. – Forskjellen på dette og et seminar eller et symposium er at vi vil at dette ikke skal slutte i rommet, men at det er en oppfordring til å ta det med videre i sitt arbeid, sier Marius von der Fehr som sammen med Johanna Zwaig driver New Frontiers i Baktruppens gamle lokaler i Dælenggata 31 i Oslo.

– Vi mener at man må klare å gjøre et skille mellom politisk og politikk, forklarer von der Fehr. – Der vi snakker om politisk kunst så snakker man om det som er ekskludert fra politikken. Politikken representerer det bestående, mens det politiske er det som blir politisk i kraft av at det er en motstand mot det bestående.

New Frontiers har satt opp tre hovedfokus for sitt program denne våren: Kunstnere i konfliktsoner, asylpolitikk og den siste tidens folkebevegelser og revolusjoner. – Hver sesjon har vært helt unik, forteller Johanna Zwaig, – og vellykket, vil jeg si.

New Frontiers holder til i Dælenggata 31. Foto: Bendedikte Rønsen.

Asylpolitikk har dominert de første arrangementene til New Frontiers. Et sitat som også blir brukt på deres facebookprofil er fra Hannah Arendt, som beskriver flyktningene som blir kastet ut av land etter land som avantgarden av sitt folk. – Med avantgarden menes de som alltid blir ekskludert, de som nasjonalstaten ikke kan inkludere i sin politikk, utdyper von der Fehr.

Et annet aspekt von der Fehr og Zwaig ønsker å belyse er forholdet mellom kunst og det folkelige. – Vårt inntrykk er at folk flest er positive til kunst, men blir skuffet over hvordan kunstnere bruker den rollen de har i samfunnet, forteller von der Fehr. Han syntes at man som kunstner ikke skal være redd for den romantiske kunstnerrollen. – Poenget er at folk misunner den friheten en kunstner har fordi de skulle ønske de hadde den selv. I det ligger det noe voldsomt med sprengkraft for hele verden. For i den frie personen gjenkjenner man hva man selv har lyst til.

New Frontiers fortsetter sitt program frem til 15. april på Dælenggata 31. De har også blitt invitert av Andrea Lange til et samarbeid om et prosjekt på Kunsthall Oslo i april hvor papirløse, kunstnere og andre vil jobbe med norsk asylpolitikk i dag.

[FEATUREDVIDEO]

Leserinnlegg