Alle artikler av Johannes Björk

Bleka lågor

Grupputställningen Ingen rök utan eld. Shout Fire! på Röda Sten i Göteborg fungerar bäst när verken inrättar ett visst avstånd till curatorns aktivistiska ambitioner.

Bortom skulden

Offer och martyrer på Göteborgs konsthall försöker blottlägga det samtida skuldkomplexets villkor. Den lyckas bäst när den bibehåller en tystnad inför det kritiska projektet.

Nylig publisert

Fremtiden, det er nu

Kunstige dyr, robotter med sanser og andre cyborgs synger med på en funky popsang om vores futuristiske samtid hos Jens Settergren i Ringsted Galleriet.