Resirkulert kunstkritikk

Kunstneren og kunstteoretikeren Lars Vilks har annektert og omskrevet en rekke tekster av Sveriges viktigste kunstkritikere og lagt dem ut på sin egen nettside.

Kunstneren og kunstteoretikeren Lars Vilks har annektert og omskrevet en rekke tekster av Sveriges viktigste kunstkritikere og lagt dem ut på sin egen nettside.

I år er det 25 år siden kunstneren og kunstteoretikeren Lars Vilks begynte byggingen av drivved-skulpturen Nimis i naturreservatet Kullaberg i Sør-Sverige. Vilks har flere ganger ligget i rettsak med myndighetene om Nimis og flere andre av Vilks ulovlig igangsatte byggverk, rettssaker som i to tilfeller har endt i den svenske høyesteretten.

Rettsaker er også et teoretisk resultatet når Vilks i anledning jubileet har annektert og omskrevet en rekke tekster av sentrale svenske kunstkritikere og lagt dem ut på sitt nettsted www.vilks.net/ . Skribentene er hverken blitt forespurt eller informert om bruken av tekstene på forhånd, men foreløpig er det kommet få negative reaksjoner på prosjektet. For selvom det nok kan være ubehagelig for kritikerne å se sine tekster avkledd i de nye versjonene, er det vanskelig å se hva profilerte svenske kritikere og skribenter som Sven Olof Wallenstein, Gertrud Sandquist, Fredrik Svensk og Maria Lind kan vinne på en diskusjon om opphavsretter i Vilks kunstprosjekt.

Bildjournalen og Sydsvenskans kritiker Pontus Kyander beskriver i en kommentar Vilks omskriving som en lysende parodi, selvom han beklager at han ikke er blitt informert om prosjektet. Beklage gjør også den norske kunsthistorikeren Boel Christensen-Scheel, men etter følgende forklaring fra Vilks finner også hun prosjektet interessant: «Den konstkritik vi har idag, uppbyggd som den är kring socialkritik, innebär att utgångspunkten “konstverket” är en helt utbytbar funktion. Kritikertexterna rör sig snabbt bort från saken (”konstverket”) för att formulera skribentens teoretiska kompetens – och det har blivit en konvention att skriva på det sättet.»

På nettstedet ligger det også en tekst tatt fra kunstkritikk.no. Tommy Olssons anmeldelse av Pushwagner fra i fjor vår har fått overskriften En 25-årig uppenbarelse, og legger an et gammeltestamentlig synspunkt på Nimisprosjektet. «Jag vill tro att Vilks faktiskt bara gör det han måste göra; det här är hans jobb, (…) Ingen annan gör det, så han är faktiskt tvungen.» (Originalen kan du lese her >>)

Jeg tok kontakt med Lars Vilks og spurte ham om hvorfor han interesserer seg for for kunstkritikken?
LV: Kritikken spiller en helt sentral rolle i kunstdiskursen. Det er kritikken som anlegger diskursen, og det er gjennnom kritikken at verkene plasseres i forhold til kunsthistorien, eller det jeg kaller «arkivet». Med dette prosjektet vil jeg vise hvordan kunstkritikken ikke lenger handler så mye om kunsten som den er blitt en parallell virksomhet. Dagens kunstkritikk er langt mindre spesifikk enn tidligere. Dermed er den også mer utbyttbar, og det trengs kun mindre justeringer for at en tekst skal kunne brukes i en ny sammenheng.

KN: Hvordan forholder du deg til de opphavsrettslige og etiske spørsmålene i dette prosjektet?
Lars Vilks: Jeg tror vel at kunstkritikere flest er interessert i kunst. Og siden dette er et kunstprosjekt regner jeg med at de må kunne akseptere det. Det ville blitt litt merkelig hvis de sa som så at ja, kunsten kan behandle alt bortsett fra _mine tekster. Dermed blir dette like mye et moralsk spørsmål for kritikerne. Men jeg er selvfølgelig beredt til å ta den striden som eventuelt kommer._

KN: Hvilke kriterier har du lagt til grunn for utvelgelsen?
LV: Jeg har selvfølgelig gått etter den høyeste rankingen. De beste kritikerne. Dermed blir det jo også et spørsmål om hvem som er blitt utvalgt og hvem som har blitt utelatt. (latter)

KN: Som pedagog har du lagt vekt på at kunstnere må ha en kommunikasjonsmodell til grunn for det de gjør. Hvilken kommunikasjonsmodell operer du med i dette tilfellet?
LV: Jeg er opptatt av diskursdannelsen. Det er det dette prosjektet handler om. Men disse tekstene kan jo leses på alle nivåer også som tekster om _mitt verk. Det er selvfølgelig en dyp ironi i arbeidet, men jeg har tilstrebet at tekstene ikke skal ødelegges. Men altså: Dette er rettet mot en sterk gruppe med en slagkraftig kontaktflate. Dette er personer som har media i sine hender. Dermed blir det veldig internt, men det kan også være noe annet._

KN: Og hva er budskapet i verket?
LV: Først og fremst at vi trenger distanse til kunsten. Et av problemene med kritikken er at den tar seg selv veldig høytidelig. Latterligheten i dette kommer vi aldri fra. Kritikerne er forferdelig seriøse og forholder seg fremdeles til en form for autentisitet i verkene de beskriver. Den modernistiske autentiske kunstidentiteten er forlatt. I stedet opererer man med en diskursiv autentisitet som dermed opprettholder kunsten som noe veldig viktig. Dette blir ofte både tomt og klisjepreget. Et av poengene med mitt prosjekt er en dekonstruksjon av dette.

Comments (41)