Pressedekning av avgangsutstillingen til Kunstakademiet i Oslo

Kristján Gudmundsson

Før helgen, i et Nrk-intervju, uttalte Tommy Olsson, kurator for bachelordelen av avgangsutstillingen til Kunstakademiet i Oslo, at ung norsk kunst ikke søker konfrontasjon. Nå, noen dager senere, kan man lese avisoverskrifter av typen «Delte ut voldektsdop på galleri», etter at en av bachelorstudentene, Karl Edvin Endresen, skal ha delt ut GHB til besøkende på åpningen lørdag.

Studenten ble anholdt av to sivile politimenn, og i går fjernet Stenersenmuseet Endresens verk fra utstillingen. Og dermed skulle det være en viss anledning til å kunne diskutere spørsmål som hva kunst er, eventuelt hva god kunst er, hvor langt man kan gå i et kunstnerisk arbeid osv., selv om Endresens provokasjon i form av et åpenbart lovbrudd umiddelbart fremstår som en langt mindre kompleks sak enn den svenske akademistudenten Anna Odells «selvmordsforsøk» tidligere i år, i forbindelse med arbeidet med verket «Okänd, kvinna 2009–349701».

Ellers kan man jo diskutere hva som skal til for å få pressedekning på en kunstutstilling. Lovbrudd er vel ikke det dummeste man kan gjøre, slik sett.

Lenker, pressedekning:

Intervju med kurator for bachelorutstillingen, Tommy Olsson, på Nrk.no:
«- Ung norsk kunst søker ikke konfrontasjon, sier kurator Tommy Olsson, kunstnerisk ansvarlig for Kunstakademiets avgangsutstilling på Stenersenmuseet i Oslo.»
Ung norsk kunst provoserer ikke, Nrk.no, 22.05.2009

Nyhetsartikkel i Dagsavisen om avgangsutstillingen:
«Utforskende, fortellende og samfunnsengasjert er noen av stikkordene for Kunstakademiets avgangsutstilling. Stenersenmuseet presenterer de unge kunstnerne.»
Ung kunst – mye på hjertet, Mona Larsen, Dagsavisen, 25.05.2009

Nyhetsartikkel i Aftenposten om Karl Edvin Endresen:
«En elev ved Statens Kunstakademi delte ut narkotika til publikum på avgangsutstillingen i Stenersenmuseet.»
Delte ut dop på kunstutstilling, Joacim Lund, Aftenposten, 25.05.2009

Nyhetsartikkel i Dagbladet om Karl Edvin Endresen:
«Kunsstudent (sic!) tatt av politiet under GHB-stunt i Oslo.»
– Delte ut voldektsdop på galleri, 26.05.2009

Comments (93)