Oppfordrer til boikott av utstilling

I dag åpner Oslo Kunstforening utstillingen Stop Making Sense med ni kunstnere som bor og arbeider i Israel. Kunstnerduoen Goksøyr og Martens oppforder til boikott.

 

Kulturell boikott av Israel?

 

I dag åpner Oslo Kunstforening utstillingen Stop Making Sense med ni kunstnere som bor og arbeider i Israel. Kunstnerduoen Goksøyr og Martens oppforder til boikott. Kurator Marianne Hultman svarer med å henvise til utstillings-katologen, der hun skriver at det var diskusjonene i det norske kunstmiljøet som trigget henne til å lage utstillingen.


I dag arrangeres også seminaret Stop Making Sense. Utstillingen og seminaret presenteres som en reaksjon på den argumentasjonen som har vært ført i det norske kunstmiljøet for en kulturell boikott av Israel.

Toril Goksøyr og Camilla Martens, som i det siste har arbeidet med Palestinaspørsmålet i kunstprosjektene Palestinian Embassy og Gudstjeneste (anmeldt av Line Ulekleiv her på Kunstkritikk 3. mars 2010), sier til Kunstkritikk at de ikke har tenkt å se utstillingen, delta på seminaret eller lese publikasjonen Stop Making Sense fordi de mener at det eneste riktige i dag er en boikott av den israelske staten og dens støttespillere.

Provosert

Særlig provosert er duoen over den støtten utstillingen og seminaret har mottatt fra Stiftelsen Morgenstjernen. Stiftelsens formål er blant annet å «promotere Israel som et levende, pluralistisk og demokratisk samfunn som jobber for fred med sine naboer samtidig som det forsvarer seg mot dem». Torill Goksøyr utdyper sin boikottoppfordring:

– Vi bør boikotte Israel og deres støttespillere, og hvis unntak skal gjøres må man forsikre seg om at samarbeidspartnere tar avstand fra Israels okkupasjonspolitikk. Å ta i mot støtte fra Stiftelsen Morgenstjernen er etter min mening forkastelig, sier Goksøyr til Kunstkritikk.

– Jeg reagerer også på tittelen som er helt apolitisk. Det er rart å skulle lage en utstilling fra en krigførende makt som oppfordrer til meningsløshet, sier hun.

Kurator Marianne Hultman sier til Kunstkritikk at hun ikke anser støtten fra Morgenstjernen for problematisk. Hun begrunner sitt standpunkt mot boikott med at hun ikke har tro på metoder som krenker eller diskriminerer eller får folk til å føle seg mindreverdige, og at hun ikke har tro på å bruke samme metoder som overgriperen.

– Jeg tror på dialog og gjensidig respekt. Jeg tror vi kan oppnå mer ved å forsøke å forstå enn ved å være raske til å dømme. Jeg tror at universell kjærlighet bare kan oppnås gjennom kjærlighet, skriver Marianne Hultman (oversettelse her fra engelsk originaltekst).

Konstruert

Fra Palestinian Embassy, Goksøyr & Martens og Mads Gilbert. Foto: KORO

Redaktør i Morgenbladet, Alf van der Hagen, karakteriserte i en lederartikkel forrige fredag (12. mars) motsetningen mellom boikott og dialog som konstruert, og hevdet at dialog uten vilkår har lukket alle dørene i Midtøsten. I artikkelen gikk van der Hagen ut og støttet de norske biskopene som nylig tok til orde for boikott av Israel. «Varsler om forbrukerboikott, statlige sanksjoner eller tilbaketrekking av investeringer (divestments) i selskaper som har aktiviteter i de okkuperte områdene, er en tydelig og ærlig måte å føre dialog på. Konfrontasjon er et siste forsøk på å skape reell dialog,» hevder van der Hagen i lederen i Morgenbladet.

I likhet med Alf van der Hagen anser Goksøyr og Martens det som positivt at norske biskoper har tatt til orde for en boikott, og sier at de håper at biskopene beholder sitt standpunkt på tross av Jonas Gahr Støres irettesettelse.

– Vi anser en kulturell, akademisk og økonomisk boikott som den tydeligste form for kommunikasjon det nå er mulig å benytte, og er overbevist om at det er den eneste måten å nå fram til det israelske maktapparatet, sier Goksøyr og Martens til Kunstkritikk.

Avviste boikott

I følge en pressemelding fra Oslo Kunstforening tok Unge Kunstneres Samfunn (UKS) og Norske Grafikere til orde for en kulturell boikott av Israel i mai 2009 – men fikk ikke gjennomslag for det hos styret i Norske Billedkunstnere (NBK). Dette oppgis som noe av bakgrunnen for prosjektet Stop Making Sense, som i følge pressemeldingen vil «vise de komplekse kulturelle identiteter, den kunstneriske arven og de sosiopolitiske orienteringer som engasjerer samtidens kunstnere i Israel i dag». Kunstnerne som er representert på utstillingen er David Adika, Scandar Copti/Rabih Boukhary, Hanna Farah-Kufr Birim, Jumana Manna, Hila Lulu Lin, Nira Pereg, Roee Rosen og Dafna Shalom.

På seminaret i Fritt Ords lokaler i Wergelandsveien 2 i dag deltar den israelske kuratoren Tal Ben Zvi, kunstkritiker, kurator, foreleser, essayist og forfatter Simon Njami, teoretiker, kurator og organisator Irit Rogoff og forfatter og dramaturg Asaf Zippor, mens kunstner og kunsthistoriker Marith Ann Hope er ordstyrer. I sammenheng med seminaret og utstillingen utgis også en katalog i form av en pocketbok med essays av Tal Ben Zvi, Simon Njami, Ella Habiba Shohat og Irit Rogoff, samt med presentasjoner av kunstnerne og en tekst av kurator Marianne Hultman.

Ingressbilde: Toril Goksøyr og Camilla Martens.

Saken ble oppdatert den 22.3.2010.

Redaksjonell note tilføyd 22.3.2010:

I et innlegg i den løpende debatten under denne artikkelen påpeker Sverre Gullesen, styreleder i UKS, at ovenstående framstilling av behandlingen av en kulturell boikott i NBK i mai 2009 er feilaktig. Gullesen skriver: «Det som beskrives i artikkelen finnes for den som har gjort research dokumentert i referatet fra NBKs landsmøtet i fjor. UKS fikk gjennomslag for sitt ”opprop mot staten Israels overgrep”. Dette som et motforslag til Norske Grafikeres ”Kulturboikott av staten Israel”.» Kunstkritikk hentet i denne saken sine opplysninger fra en pressemelding fra Oslo Kunstforening og har i ettertid oppdatert saken slik at dette kommer tydeligere fram.

Comments (25)