Nye 70 millioner til kunstnerne

Styreleder i Unge Kunstneres Samfund, Steffen Håndlykken, mener de 300 midlertidige stipendene som deles ut i 2021 bør bli permanente.

Steffen Håndlykken. Foto: Jan Khür.

I statsbudsjettet som ble lagt fram i dag, foreslår den norske regjeringen å øke avsetningen til Statens kunstnerstipend med 100 millioner kroner. På en pressekonferanse sa kulturminister Abid Raja at 70 millioner skal gå til 300 midlertidige arbeidsstipend, mens resten går til et krisefond for utøvende kunstnere som opplever avlyste oppdrag. Raja presiserte at bevilgningen er et midlertidig tiltak for å hjelpe kunst- og kulturlivet gjennom koronapandemien, og skal gjelde for første halvår av 2021.

Steffen Håndlykken, styreleder i Unge Kunstneres Samfund, mener de 300 ekstra stipendene som deles ut i 2021 bør bli permanente, for å skape et forutsigbart sosialt sikkerhetsnett for kunstnere.

– Kunstlivet er i krise og det er helt naturlig at stipendene som ble lyst ut i 2020 som en del av kompensasjonsordningene for kulturfeltet videreføres i 2021. Covid-19 har imidlertid vist at kunstnerne er særlig sårbare for tap av utstillinger, oppdrag og salg, og vi har sett at sikkerhetsnettet som finnes ellers i samfunnet ikke fanger opp de unge kunstnerne eller kunstnere i etableringsfasen.

Arbeidsstipendene vil være på ett år, i 2020 utgjør dette 276 805kr. Utvalget for Statens kunstnerstipend skal utarbeide kvotefordelingen mellom kunstnergruppene.

– Det kommer til å bli en lang og grundig diskusjon, sier utvalgets leder, Trude Gomnæs Ugelstad, til Kunstkritikk. Hun mener det er viktig at de 70 nye millionene tildeles som arbeidsstipend og dermed utbetales som lønn, da dette gir kunstnerne økte sosiale rettigheter, noe hun mener er enda viktigere i dag enn ved tidligere tildelingsrunder.

– Kunstnerne kan ikke tjene penger som normalt fordi koronaen setter en stopper for det. Disse pengene skal sikre at de kan jobbe og produsere i denne vanskelige fasen, uttalte Raja til Aftenposten. Ifølge Aftenposten vil bevilgningen til de faste arbeidsstipendene også øke.

Tidligere i sommer bevilget regjeringen 70 millioner ekstraordinære midler, og fordelte 679 stipender på 100.000 kroner. Av disse gikk 160 stipender til billedkunstnere, mens seks stipender var øremerket kritikere.

Leserinnlegg