Ny norsk redaktør for Kunstkritikk

Ingvild Krogvig blir ny norsk redaktør etter Johanne Nordby Wernø. Hun skal jobbe i et team med svensk og dansk redaktør under ansvarlig redaktør Jonas Ekeberg.

Ingvild Krogvig (til venstre) ledet kritikersalongen Hva vil vi med monumentet? på Kunstnernes Hus 10. januar 2013. Her med panedeltakerne Erling Mostue Bugge og Trude Schjelderup Iversen. Foto: Mariann Enge.
Ingvild Krogvig (til venstre) ledet kritikersalongen Hva vil vi med monumentet? på Kunstnernes Hus 10. januar 2013. Her med paneldeltakerne Erling Mostue Bugge og Trude Schjelderup Iversen. Foto: Mariann Enge.

Kunstkritikk har ansatt Ingvild Krogvig som ny norsk redaktør i 80% stilling for en fire måneders periode fra 2. september og ut 2013. Hun overtar for Johanne Nordby Wernø, som går til jobben som daglig leder for Unge Kunstneres Samfund.

Ingvild Krogvig er kunsthistoriker fra Universitetet i Oslo med masteroppgaven Konseptkunst på norsk: En undersøkelse av Bård Breivik, Gerhard Stoltz, Viggo Andersen og Marianne Heskes konseptuelle strategier 1970-1982 (2009). De siste årene har hun vært en av Kunstkritikks mest sentrale skribenter.

Hun har også jobbet som kritiker for Morgenbladet og Vagant, bidratt med artikler til to antologier om norsk og nordisk avantgarde, og skrevet omfattende katalogtekster for blant andre Henie Onstad Kunstsenter og Kunstnernes Hus. I 2012 var hun redaktør for publikasjonen I Wish This Was a Song. Music in Contemporary Art, utgitt av Nasjonalmuseet. Krogvig har også virket som tekstlærer ved masterstudiet på Kunsthøgskolen i Oslo og har tidligere jobbet som foredragsholder og omviser ved Henie Onstad Kunstsenter og som kuratorassistent ved Unge Kunstneres Samfund. 

Kunstkritikks norske redaktør inngår et nordisk redaktørteam som jobber under en oslobasert ansvarlig redaktør. Etter at Jonas Ekeberg før sommeren sa opp sin stilling er denne jobben nå utlyst. Ny ansvarlig redaktør forventes på plass fra 1.1.2014.

Leserinnlegg