Mottakelse for Audun Eckhoff på Tullinløkka

«Nå starter vi med ny frisk, og skal få det hyggelig og morsomt i årene som kommer» sa Audun Eckhoff avslutningsvis i sin tale under mottakelsen på Tullinløkka i går.

«Nå starter vi med ny frisk, og skal få det hyggelig og morsomt i årene som kommer» sa Audun Eckhoff avslutningsvis i sin tale under mottakelsen på Tullinløkka i går. Så sa han heller ikke så mye som kunne være grunnlag for kontroverser, om man ser bort fra det allerede omstridte spørsmålet om Nasjonalgalleriets fremtid og den planlagte samlokaliseringen i det kommende Nasjonalmuseet på Vestbanen.

Nasjonalmuseets direktør, Audun Eckhoff

I likhet med styreleder Svein Aaser som innledningsvis holdt en velkomsttale for ham som ny direktør, holdt Eckhoff frem Operaen i Bjørvika som ideal og fastholdt at det er Nasjonalmuseets ønske å få til en samlokalisering i et nytt, vakkert og funksjonelt bygg. Samtidig understreket han at Nasjonalgalleriet fortsatt burde benyttes til kunstformål, en forsikring som ikke akkurat fikk aksjonistene fra Redd Nasjonalgalleriet! til å trekke tilbake løpesedlene de delte ut til de mange fremmøtte i forkant av talen, hvor man blant annet kan lese en støtteerklæring fra den Kassel-baserte arkitekten Michael Wilkens, som skriver:

[…] alt på ett sentralt sted, slik man pleide å gjøre det på 70-tallet? Dengang ordnet man byene i skuffer: Alle museer på ett sted! En supermarked-strategi for kunstturismen. Det sparte nok utlegg til vakthold og portner, men lot byen ligge øde. I mellomtiden har våre fagfolk forlengst anbefalt poli-sentralitet som strategi: Urbant mangfold i stedet for funksjonalistiske supersentra side om side med tomme butikker og forlatte offentlige bygg […]

Selv om gemyttene virket særdeles gemyttlige over champagnen og jordbærene, så ligger uenigheten der, og selv om Eckhoff erklærte at han nå – etter lang tid med fokus på styring og organisasjon – vil til saken, at det skal handle om kunst heretter, så er han åpenbart forberedt på at han kommer til å måtte forholde seg til denne debatten en god stund til. Han ga uttrykk for at Nasjonalmuseet ønsker å være en utadvent institusjon, og at man derfor vil invitere publikum til en utstilling av utkastene i arkitekturkonkurransen om nytt Nasjonalmuseum. Samtidig har Redd Nasjonalgalleriet! sine planer: ifølge løpeseddelen arrangerer de i samarbeid med Unge Kunstneres Samfund paneldebatt på Litteraturhuset onsdag 26. august kl. 18.00, under overskriften «Nasjonalmuseet – Et museum for fremtiden?»

Comments (8)