– Kunsten et stadig viktigere korrektiv

Statens kunstnerstipend offentliggjorde i dag sine tildelinglister. Utvalgslederen uttrykker uro over at bevilgninger til kunst internasjonalt kommer under stadig større press.

Kaia Hugin, Vingene, 2016. Hugin er blant kunstnere som i år mottar stipend for etablerte kunstnere (10-årig).

I pressemeldingen fra Statens kunstnerstipend i forbindelse med offentliggjøringen av årets tildelingslister, uttrykker utvalgsleder Alfhild Skaardal uro for den internasjonale utviklingen.

– I en verden fylt av uro og fake news blir kunsten et stadig viktigere korrektiv. Det er urovekkende å se hvordan bevilgningene til kunst og kultur kommer under stadig større press i mange land, sier Skaardal.

Utvalgslederen understreker at det er et samfunnsansvar å gi plass til kunsten.

– Kunst tar tid, kunst er langsomt arbeid. I den sammenhengen er stipendene veldig viktige. De gir en økonomisk forutsigbarhet som setter mottakerne i stand til å vie tid til fordypning og utvikling av kunstnerskapet på fritt grunnlag.

7000 søknader har blitt behandlet i 24 ulike stipendkomiteer i årets søknadsrunde, og totalt deler Utvalget for statens stipend og garantiinntekter i år ut stipend til 890 kunstnere.

– Komiteene har hatt en vanskelig oppgave. Når bare 12 prosent av søknadene innvilges, sier det seg selv at det påhviler både Utvalget og komiteene et stort ansvar. Samtidig viser dette at det er stor bredde og aktivitet i det norske kunstlivet. Det er vår oppgave å sikre dette også for fremtiden, sier Alfhild Skaardal.

Stipendene tildeles kunstnere i alle faser av sin profesjonelle karriere. Av årets tildelinger er 167 ordinære arbeidsstipend, 84 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere,18 stipend for etablerte kunstnere og 11 stipend for seniorkunstnere. Det øvrige er mindre tildelinger i form av 375 diversestipend, og 235 diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Antallet stipender til kritikere fikk et betydelig løft i 2015, og også i år deles det ut ti nye arbeidsstipend til kritikere. Blant disse stipendmottakerne er to kunstkritikere: Tommy Olsson, som nå skriver fast for Klassekampen (2-årig) og Kunstkritikks kritiker Stian Gabrielsen (1-årig).

Norske Billedkunstnere har i dag offentliggjort årets stipendtildelinger fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, mens tildelingene fra Bildende Kunstneres Hjelpefond avventer styrebehandlig.

Leserinnlegg