Oslo ingen vinner

I pressemeldingen som fulgte kunngjøringen av årets stipendtildelinger gjør Kulturrådet et poeng av at Oslo-kunstnere ikke blir prioritert.

Lars Laumann & Benjamin A Huseby, You Can’t Pretend To Be Somebody else – You Already Are, videostill, 2011. Lars Laumann var blant kunstnerne som i år mottar ti-årig arbeidsstipend.
Videostill fra Lars Laumann & Benjamin A Huseby, You Can’t Pretend To Be Somebody else – You Already Are, 2011. Lars Laumann er blant kunstnerne som i år mottar ti-årig arbeidsstipend.

I pressemeldingen fra Norsk kulturråd om årets stipendtildelinger, som ble offentliggjort i dag, legges det spesielt vekt på at Oslo-kunstnere ikke prioriteres foran kunstnere fra andre deler av landet.

– Oslobaserte kunstnere dominerer i søknadsbunken, men andel tildelinger i forhold til søknader er høyere i for eksempel Sør-Trøndelag (13,7 prosent). Mens 11,2 prosent av søknadene fra Oslo endte med tildeling, er det Sogn og Fjordane (18,2 prosent) og Troms (14,6 prosent) som i år har høyest andel tildelinger i forhold til søknader, sier Alfhild Skaardal, leder i Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

Ser man samtlige fagfelt under ett er totalt 894 kunstnere tildelt stipend, hvilket vil si at litt over ti prosent av drøyt 8400 innsendte stipendsøknader ble innvilget.

Antallet stipender til kritikere ble gjenstand for en betydelig økning i fjor, da det ble avsatt øremerkede midler til denne gruppen i kulturbudsjettet. I år tildeles det ti nye arbeidsstipend til kritikere: syv 1-årige og tre 2-årige. Blant stipendmottakerne er tre kunstkritikere: Arve Rød (2-årig), Mona Gjessing (1 år) og Oda Bahr (1 år).

Avsetningen til Statens kunstnerstipend, som dekker samtlige kunstnergrupper, er i år på totalt 292 millioner kroner, men dette inkluderer også flerårige stipender som er tildelt tidligere år og som fortsatt løper.

Av årets tildelinger er 166 ordinære arbeidsstipend, 99 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, 16 stipend for etablerte kunstnere og 3 stipend for seniorkunstnere. Det øvrige er mindre tildelinger i form av 354 diversestipend og 256 diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Arbeidsstipendene utgjør kr 229 609 pr. år i 2016, mens stipend for etablerte kunstnere og seniorkunstnere utgjør kr 233 945.

Også Norske Billedkunstnere offentliggjorde sine stipendlister i dag, med oversikt over tildelinger fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Leserinnlegg