Kulturbudsjettet 2011

I regjeringens forslag til kulturbudsjett for 2011 varsles en stortingsmelding om visuell kunst. I mellomtiden utgjør overføringen av fordelingsansvar fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd den vesentligste endringen.

Regjeringen har i dag lansert statsbudsjettet for 2011. I følge pressemeldingen foreslår regjeringen samlet en kultursatsing på 780 millioner kroner. Av dette går 643,7 millioner kroner til å oppfylle Kulturløftet. Av dette igjen vil økningen i tilskuddet til visuell kunst, arkitektur og design være på 16,2 millioner kroner. I tillegg økes tilskuddet til kunstmuseene med ca 2,4 millioner kroner, og dessuten gis det et tilskudd på 160 millioner kroner til prosjektering av Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen.

Kulturminister Anniken Huitfeldt. Foto: Berit Roald/Scanpix

Verdt å merke seg i pressemeldingen fra kulturdepartementet er at de i høst starter arbeidet med en stortingsmelding om visuell kunst, noe som begrunnes med det har skjedd «store endringer i løpet av kort tid» og at de «ser behovet for en samlet gjennomgåelse av feltet».

Store deler av kulturbudsjettet er fra og med 2011 overført til Norsk kulturråd, som skal fordele midlene videre til de enkelte tilskuddsmottakerne. Mange må derfor vente ytterligere en tid før tallene for 2011 foreligger. Se dagens kommentar fra Kunstkritikks ansvarlige redaktør, Jonas Ekeberg.

Leserinnlegg