Konstsommar i Finland

De finska konstsommaren reflekterar nationens firande av 100-årsjubileet av självständigheten.

Mänttä bildkonstveckor: Harri Larjosto, Perillinen, 2017. Filmstill.

De kulturella kontexterna i den finländska sommaren reflekterar i stort nationens firande av 100-årsjubileet av självständigheten. Det betyder att många av det stora institutionerna har tagit på sig representationens kåpa, men även att motberättelserna och de mindre förväntade inslagen får en synligare kontur. Så om man är ute efter att begrunda en alternativ berättelse om nationell representation och samtidigt möta samtidens reflektioner över det förgågna är dessa sex helheter något att titta närmare på:

The truth about Finland – Totuus Suomesta
del 1. Helsingfors, Kallio Kunsthalle 3.– 22.6.2017, del 2. 8.7.2017 i Björneborg.

Projektet är ett samarbete mellan forskare och konstnärer inom kollektiven Kallio Kunsthalle och Porin Taidesäätiö. Över 100 aktörer har bjudits in för att kommentera den nationalromantiska bilden som byggts upp, upprätthållits och kritiserats av konstnärs- och forskarkollegor under det gångna seklet. Hur ser resultatet ut? Vad säger konsten om den finländska nationen idag?

The truth about Finland – Totuus Suomesta: Liisa Lounila, Expats, 2017.

Feministisk sommar
Pro Artibus på Elverket, Ekenäs, 3.6. – 27.8.

Utställningen vill framhålla betydelsen av feministiskt tänkande för samhällsutvecklingen i det hundraåriga Finland. Många starka kvinnor står fram i den historiska berättelsen och mycket av den kritiska skrivningen har feminismen som grund. Birgitta Ara, Cris af Enehielm, J. A. Juvani, Reija Meriläinen och Lena Séraphin ger ett brett spektrum av infallsvinklar som differentierar feministisk tolkning av bland annat kropp, materialitet, identitet, fantasi och könstillhörighet. Ett bloggpaket och seminarium den 8.7. kompletterar diskussionen. 

Minnets aktualitet och Begraven tid
Konstmuseet i Björneborg, 1.6. – 27.8.

Konstmuseets stora satsning om minnets aktualitet begrundar museets roll som arkiv, historieskrivare och de mångskiktade tolkningarnas maskineri. Detta maskineri har vänts ut och in, och i utställningshallen visas ambivalensen och alternativen i den meningsproducerande process som konstsamlingen utgör. Parallellt visas resultaten av ett samarbete med Aalto universitetets kuratorsutbildning Cumma i utställningen Begraven tid, som koncentrerat sig på de luckor, glapp och håligheter som finns i samlingens historiska narrativ.

Marjo Levlin: Drömmar, vålnader
Kuntsi Museum för modern konst i Vasa till den 3.9.

Minnen och berättelser är temat även för Marjo Levlins separatutställning på Kuntsi i Vasa. Vålnaderna är bortglömda berättelser om utvandrade österbottningar och drömmarna är förhoppningar om ett bättre liv i Amerika. Ett fokus i utställningen är det som man kollektivt hellre vill glömma, såsom den rasbiologiska tendensen ett sekel sedan och den avhumanisering av medmänniskan som det innebär.       

Marjo Levlin, stillbild från Dividual Individual 2017.

Konstkoncentrat i Mellersta Finland
Serlachius museer, Sommardagar, till den 1.10.
Mänttä bildkonstveckor, Sommar, 11.6.- 31.8.
Purnu konstcentrum, Orivesi, Lysande tid, till den 27.8.

Sommarkonstens paradis finns i Mänttä-trakten där Bildkonstveckorna efter 22 omgångar blivit något av ett måste för en uppdatering av den yngre konstnärsgenerationens trender. En balanserande tyngdpunkt är de storslagna Serlachiusmuseerna vars huvudutställning i sommar är en nordisk presentation av samtida kolorister som Päivikki Alaräihä, Tor Arne, Einar Garibaldi Eiríksson, Andreas Eriksson, Peter Frie, Olav Christopher Jenssen, Anna Retulainen och Troels Wörsel. I grannskapet hittas även Purnu konstcentrum som i år sammanför den första Purnu-generationen (födda 1917) med samtida kommenterande konstnärer. Utställningen vill fokusera på tidpunktens betydelse för jubileet, historien och nuet.

De nordliga festivalerna
Silence Festival, Kittilä 7.-10.6.
Midnight Sun Filmfestival, Sodankylä, 14.-16.6.
Anti – Contemporary Art Festival, Kuopio, 18.-24.9.

Tystnadens festival i by Kaukonen utanför Kittilä fokuserar på nordiskt samarbete och samtida scenkonst med allt från klassisk musik och nycirkus. Filmfestivalen i Sodankylä arrangeras för 32 gången, och har bland sina internationella toppnamn ett specialprogram med inhemska klassiker och analyserar «suomifilmens» betydelse för den nationella identiteten. Den internationella Anti-festivalen i Kuopio har vatten som sitt tema och publicerar en detaljerat programmet inom de närmaste dagarna.

Serlachius museer, Sommardagar: Olav Christopher Jenssen, Kolibri-målningarna nr. 2, 2016.

Leserinnlegg