KHiO Kunstfag “ masterutstillinger og bachelorbok

Denne helgen er det siste sjanse til å se avgangsutstillingene til masterstudentene fra KHiO Kunstfag. Bachelorstudentene har ingen avgangssutstilling, men markerer seg selv med bokutgivelsen BABOKA.

Denne helgen er det siste sjanse til å se avgangsutstillingene til masterstudentene fra KHiO Kunstfag. Bachelorstudentene har ingen avgangssutstilling, men markerer seg selv med bokutgivelsen BABOKA.

Avgangsutstillingen for master kunstfag ved Kunsthøgskolen i Oslo er spredt på fire gallerier – GAD, 0047, SOFT og Format – og kan sees til og med 21. juni.

En oversikt over samtlige masterstudenter og deres respektive bidrag finnes på www.kunstfag.no.

Bachelorstudentene ved studiet har ingen avgangsutstilling, men har på eget initiativ laget en bok, BABOKA, som ble lansert (eller snarere avduket) på Litteraturhuset forrige uke. Foruten en presentasjon i tekst og bilder av samtlige bachelorstudenter, består boken, en heftet 160-siders utgivelse i A4-format, av en samling tekster (artikler, intervjuer) redigert av Steffen Håndlykken.

BABOKA-lansering. Knustfag. Foto: Mariann Enge
BABOKA-lansering. Fuktsang. Foto: Mariann Enge
En stor stabel med BABOKA ble torsdag 11. juni avduket og utdelt til de fremmøtte på Litteraturhuset. Foto: Mariann Enge

Comments (7)