– Jeg håper publikum kommer tilbake

Oslo Opens nye daglige leder, Frida Rusnak, vil kombinere det beste fra begge verdener, med både fysiske atelierbesøk og livestrømming.

Daglig leder for Oslo Open, Frida Rusnak. Foto: Samir Madad.

Helgen 23. Og 24. april er det tid for Oslo Open, et årlig arrangement der publikum får besøke kunstnere i deres atelierer. Etter avlysning i 2020 på grunn av nedstengning, tok arrangementet i fjor digital form, med videointervjuer av kunstnere og livestrømmede atelierbesøk på Instagram. Oslo Opens nye daglige leder, Frida Rusnak, ønsker å kombinere det beste fra begge verdener, med både fysiske atelierbesøk og livestrømming.

– Jeg tror fremdeles at det er kjempeviktig å jobbe med det digitale. Samtidig har Oslo Open alltid handlet om at man kan besøke kunstnere fysisk i deres atelierer overalt i Oslo. Vi tar med oss noen ting som vi har lært fra pandemien som er positive, men det er viktig at vi klarer å gå tilbake til den vanlige modellen i år.

Rapporter fra Kulturrådet har vist en nedgang i deltakelse på kulturarrangementer, grunnet avventende publikummere etter gjentatte nedstengninger. Rusnak håper at Oslo Open vil få tilbake sine høye besøkstall, som normalt ligger på rundt 9000.

– De som har betalt inngang merker det nok mer enn oss. Jeg håper det at Oslo Open er gratis og åpent for alle, gjør at folk fortsatt velger å ta turen. En positiv ting for oss kan også være at flere følger med hjemmefra på livestrømmede besøk.

Rusnak har bakgrunn innen formidling og kommunikasjonsarbeid fra institusjoner som Kulturrådet og Transcultural Art Production (TrAP), og utdanning innen kunsthistorie og kulturledelse. Hun ser på Oslo Open som en unik anledning for å synliggjøre kunstneres arbeid for både kuratorer og publikum i en uformell setting.

– Jeg har tidligere jobbet med å få kunst ut til nye publikumsgrupper. Jeg er fortsatt opptatt av det og tenker at Oslo Open har et enormt potensiale til å nå veldig mange ulike typer mennesker. Her får man en mulighet til å knytte tettere kontakt med folk enn på mange andre kunstarrangementer.

Som i tidligere utgaver deles det fysiske programmet i to: atelierene på østsiden av Akerselva holder åpent lørdag, mens de på vestsiden holder åpent søndag. Begge dagene vil det tilbys guidede vandringer. Det digitale programmet ledes av Morgenbladets Ragnhild Brochmann og tidligere daglig leder i Oslo Open, Marthe Elise Stramrud, på lørdag, og Marie Saxeide og Christian von Hanno fra Atelier på søndag. De to duoene skal besøke fire atelierer hver, som ifølge Rusnak er nøye utvalgt for å få fram kunstneres ulike behov og arbeidssituasjon.

– Det er for å vise de som følger oss digitalt det mangfoldet som finnes. Det er åtte veldig forskjellige atelierer man kan se.

Nytt i år er Oslo Opens pop-up kafé på Ila pensjonat, et av kommunens atelierfellesskap som står i fare for å forsvinne. Det skal være et sted hvor publikum kan hente informasjon, bla i kunstnerbøker på utlån fra kunstnere, ta seg en kaffe, snakke med arrangøren for å finne ut hva de har lyst til å se under Oslo Open.

– En av grunnene til at vi har valgt å ha hovedkontor og kafé på Ila pensjonat i år, er fordi vi synes det er viktig å synliggjøre hvor mange kunstnere som er avhengige av å ha dette stedet som sin arbeidsplass.

Rusnak oppfordrer Kulturetaten og Oslo kommune til å finne en måte å gjøre atelierene permanente.

– Kunstnerne i Oslo, både nye og etablerte, har et stort behov for flere atelierer, både store og små. Alle gruppene som deltar på Oslo Open sier det samme, at de trenger forutsigbarhet.