Hasteinnkaller til allmøte

Kunnskapsdepartementet har mottatt varsel om trakassering og krenkende adferd på Kunsthøgskolen i Oslo. Mandag skal ansatte og studenter informeres om saken.

Kunsthøgskolen i Oslo. Foto: KHiO.

Kunnskapsdepartementet har bedt Kunsthøgskolen i Oslo å vurdere politianmeldelse etter å ha mottatt varsel om seksuell trakassering og krenkende atferd på skolen.

Varselet, som beskriver en situasjon der en ansatt skal ha trakassert flere studenter over lengre tid, førte til at departementet kalte inn ledelsen ved Kunsthøgskolen til et ekstraordinært møte rett før jul, ifølge nyhetsavisen for høyere utdanning, Khrono.

I et brev til høgskolen betegner departementet innholdet i varselet som beskrivende for «en ukultur der dette ikke bekjempes». I et svarbrev sier Jørn Mortensen, rektor og styreleder ved Kunsthøgskolen i Oslo, at varselet er «rystende». Han forteller til Kunstkritikk at han har innkalt til et allmøte på skolen på mandag, med hensikt i å informere ansatte og studenter om hvordan saken skal behandles videre. Mortensen understreker at skolen har et ansvar i henhold til forvaltningsloven om å ivareta både den ansatte og varslernes anonymitet.

Kunsthøgskolen i Oslo består av Teaterhøgskolen, Operahøgskolen, Kunstakademiet og avdelinger for dans, design og kunst og håndverk.

Rektor Jørn Mortensen. Foto: KHiO.

Stemmer det at det finnes en «ukultur» ved Kunsthøgskolen der trakassering ikke bekjempes, slik varselet beskriver?

– Jeg vil si at trakassering bekjempes ved Kunsthøgskolen i Oslo. Vi har systemer og retningslinjer som legger til rette for at både studenter og ansatte skal kunne varsle dersom de opplever å bli trakassert. Hvis det finnes en ukultur, så håper jeg at gjennomgangen av denne varslingssaken vil få det fram.

Hvordan skal dere følge opp denne varslingssaken?

– Vi skal svare Kunnskapsdepartementet innen 12. januar. Vårt ønske er at varslingssaken håndteres her på Kunsthøgskolen slik at våre rutiner og retningslinjer kan følges opp. Så vi er nødt til, sammen med Kunnskapsdepartementet, å sikre at både varslerne og den ansattes anonymitet blir ivaretatt.

Den syvende desember, tolv dager før Kunnskapsdepartementet mottok av dette varselet publiserte du et åpent brev på Kunsthøgskolens nettsider med tittelen «Ansvaret er stort. Om #metoo og vennekultur i akademia». Har Kunsthøgskoler spesielle utfordringer knyttet til trakassering og arbeidsmiljø i forhold til andre typer utdanningsinstitusjoner?

– Jeg tror at vennekultur er ganske utbredt i akademia og at det er noe vi som institusjon skal være bevisst. I små miljøer slik som her på Kunsthøgskolen i Oslo er lærere og studenter gjerne tett på hverandre i både faglige og sosiale sammenhenger. Da blir atferd som utnytter maktstrukturene i utdanningssystemet mindre synlig. Dermed må vi være spesielt årvåkne når det gjelder slik saker og kontinuerlig vurdere om det finnes måter vi kan forbedre oss på.

Visste du om denne saken da du skrev brevet?

– Nei, det gjorde jeg ikke.

Leserinnlegg