Alle artikler av Nicholas Norton

Romantisk postminimalist

Per Barclays retrospektiv på Henie Onstad er best når kunsten er fininnstilt på skjøre balanser – mellom kreativ gnist og tradisjon, tilbakeholdenhet og ekspressivitet.

Store ord

Munchmuseet retrospektiv med Marianne Bratteli gjør lite for å forsvare påstanden om kunstnerskapets historiske verdi.

Out-of-office

Marie Bovos beskjedne akvareller og fotografier anmoder oss om å leve etter solens syklus heller enn nyhetsstrømmens, algoritmenes og finansmarkedenes rytmer.

Nylig publisert