Alle artikler av Nicholas Norton

De uregjerlige

Kritiker Erling Moestue Bugges fortelling om en kunstnerrolle i endring fra 1960 til i dag, i boken Avantgardens subjekt, kulminerer med at kunstnernes autonomi og opposisjonelle ånd begraves.

Bølgenes historie

Dominique Whites skulpturer på Unge Kunstneres Samfund sokner atlanterhavsdypet etter en britisk nasjonsfortelling det ikke utelukkende er grunn til å være stolt av.

Kjenner det på kroppen

Damla Kilickirans utstilling på Unge Kunstneres Samfund i Oslo viser hvordan pandemien har gjort oss så hyperfokusert på egen tilstand at omgivelsene går i oppløsing.

Nylig publisert