Fra dyrepark til kunstmuseum

Konsernsjef for Dyreparken i Kristiansand, Reidar Fuglestad, blir ny direktør for Sørlandets kunstmuseum/Kunstsiloen. Ambisjonen er å utvikle museet til å bli et av de ledende i Norden.

Reidar Fuglestad, ny direktør for SKMU/Kunstsiloen. Foto: SKMU.

Den pågående norske museumsbyggeboomen, som dersom alt går som planlagt vil manifestere seg i en rekke innvielser rundt 2020 – med nytt Nasjonalmuseum og Munch-museum i Oslo som de to største og mest omdiskuterte prosjektene – har også nådd Sørlandet, nærmere bestemt Kristiansand. Kunstsilo er det nye navnet på Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) og Tangen-samlingen, som består av 1400 verk fra etterkrigstiden. Som ledd i utviklingen av den nye institusjonen planlegges det flytting til et nytt bygg med lokaler på 11.000 kvadratmeter, beliggende i kaifronten på Odderøya, med Kilden teater- og konserthus som nærmeste nabo.

Da Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) i dag offentliggjorde navnet på den nye direktøren som skal lede museet inn i en ny tid og et nytt bygg, la de ikke skjul på at det ikke er kunstfaglige spørsmål som har vært avgjørende i valget av ny leder.

Den nye direktøren for SKMU/Kunstsiloen i Kristiansand, Reidar Fuglestad har bakgrunn som konsernsjef for Dyreparken i Kristiansand, og har siden 1999 ledet arbeidet med å utvikle Dyreparken som turistdestinasjon.

– Å få muligheten til å bygge opp en kunstdestinasjon i internasjonal klasse, i spektakulære omgivelser, er en helt unik oppgave jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Fuglestad i pressemeldingen fra SKMU. Han betegner det som inspirerende og motiverende «å lese om kunstlidenskapen som drivkraft bak dette ambisiøse prosjektet, der drømmen er å skape noe ekstraordinært og langsiktig».  

Ifølge pressemeldingen har Fuglestad «en visjon om kunst og kultur som en driver for opplevelse, reiseliv og næringsutvikling». Men hva slags kunstneriske visjoner museet skal ha, ønsker ikke den kommende direktøren å si noe om foreløpig.

Ambisjonen for Kunstsiloen er tydelig uttrykt fra eierne: å utvikle museet til å bli et av de ledende i Norden. Men den kunstneriske visjonen vil jeg ikke presentere nå, det trenger jeg mer tid til å utarbeide, i samarbeid med museets medarbeidere, sier Fuglestad til Kunstkritikk.

Konseptet Silosamlingen, vinnerforlaget i arktitektkonkurransen om Kunstsilo, signert Barcelona-baserte Mestres Wåge Arquitectes og MX_SI Architectural Studio.

Blant Fuglestads første oppgaver som direktør blir det å etablere et «kjerneteam med ekspertise innen kunst, formidling, kommunikasjon og destinasjonsutvikling». Planen er at SKMU i nær fremtid skal styrke museets kunstkompetanse ved å utvide kuratorstaben med flere stillinger.

– Kunsten er ikke mitt kjernekompetanseområde, og denne kompetansen er utrolig viktig for å kunne presentere kunst som er utfordrende, relevant og provoserende, og som kan trekke folk til museet, utdyper Fuglestad.

Styreleder i SKMU, Jan Vincents Johannessen, begrunner valget av Fuglestad som direktør med at han er «en av landets dyktigste ledere innen destinasjonsutvikling, bygget på tett samspill mellom kultur, reiseliv og øvrig næringsliv».

– Han har skapt fremragende resultater for Dyreparken, ved hjelp av solide lederegenskaper, kommersiell teft og en sterk vilje til nytenkning og satsing på digitalisering og kunnskapsformidling, sier Johannessen i museets pressemelding, mens Arvid Grundekjøn, styreleder i AKO Kunststiftelse, karakteriserer Fuglestad som «sannsynligvis Norges dyktigste destinasjonsutvikler».

Tanken er at det nye bygget skal være klart rundt 2020-21, men Fuglestad forteller at det er mye som skal på plass før den tid. Som ny direktør skal Fuglestad i første omgang sørge for kompetansebygging og finansiering av prosjektet. SKMU kommer dessuten til å opprettholde normal drift i sine nåværende lokaler i årene frem mot flyttingen.

– Vi flytter ikke før vi må, sier Reidar Fuglestad, som tiltrer som direktør for SKMU/Kunstsiloen 24. april 2017.

Leserinnlegg