Fra Blaker til Busan

Guttorm Guttormsgaard viser rundt 200 objekter fra sitt arkiv under Busan-biennalen som åpner på lørdag.

Med dette bildet (av Glomma?) presenteres Guttorm Guttormsgaard på Busan-biennalens hjemmeside. Fotograf ukjent.

Lørdag åpner Busan-biennalen i Sør-Korea med Guttorm Guttormsgaard som eneste nordiske kunstner. Guttormsgaard har samlet kunst og kulturobjekter gjennom flere tiår og har tidligere presentert disse blant annet i en utstillingsrekke på Blaker Gamle Meieri og i boka Arkiv. I Busan vil Guttormsgaard presentere både egen kunst (grafikk og tegninger), utvalgte objekter fra samlingen og et camera obscura som projiserer sitt bilde på en konkav overflate.

Busan-biennalen 2012 er kuratert av den tyske kuratoren Roger Buergel som også var ansvarlig for Documenta 12 i 2007. Buergel har tatt utgangspunkt i sin egen manglende kunnskap om Sør-Korea og har utformet utstillingen som en læreprosess der kunstnere sammen med folk fra Busan og Sør-Korea har utgjort såkalte «læringsråd». Disse har utforsket spørsmål som «hva ønsker vi å vite om Sør-Korea» og «hva forventer publikum seg av en biennale». Dette har resultert i en hovedutstilling med kun 42 kunstnere som i følge Buergel er ment å ta form av en beskjeden museums-utstilling.

– Avgjørelsen om å utforme Biennale-utstillingen som en global museumsutstilling ble tatt av Læringsrådet for å styrke og understreke den verdigheten som de offentlige institusjonene representerer, både i møte med markedskrefter og populistiske krav, heter det på utstillingens hjemmeside.

Guttorm Guttormsgaard, skisse til installasjon for Busan-biennalen, 2012.

Leserinnlegg