Fire kunstnere nominert til Lorck Schives kunstpris

Lene Berg, 
Marianne Heier, Tina Jonsbu og 
Knut Åsdam er nominert til Lorck Schives kunstpris 2013.

Nominert: Marianne Heier. Her: Vima, 2012.

I dag ble juryen og de nominerte til Lorck Schives kunstpris offentliggjort på en pressekonferanse på Kunstnernes Hus. De fire nominerte er Lene Berg, 
Marianne Heier, Tina Jonsbu og 
Knut Åsdam, og disse skal nå forberede seg til prisutstilling på Trondheim Kunstmuseum høsten 2013. Det er styret i Lorch Schives kunstpris som har nominert kunstnerne og som uttaler seg på følgende måte om de fire kunstnerne:

«Om vi kan si noe felles om disse fire, noe som forener den kunstneriske virksomheten, så er det begrepene tålmodighet og irritasjon som først stikker seg fram. Tålmodighet innebærer tid, disiplin og vilje til å følge en tanke til enden, undersøke en sak fra mange sider, ikke å slå seg til ro med det første innfallet – kanskje til og med strekke interessen forbi det punktet der rasjonell logikk kan hamle opp med spørsmål og svar. På ulike måter behandler de det menneskelige dilemma som utspiller seg mellom opplevelsen av utilstrekkelighet paret med sterk vilje til handling. I nærkontakt med disse kunstnerskapene risikerer vi uventa innsyn og irritasjon, med overraskende forståelse som mulig resultat.»

Styret har valgt ut de fire kunstnerne på grunnlag av en lengre listemed navn fra Statens stipendkomité, Norsk Kuratorforening, Trondheim Kunstmuseum og Norsk kritikerlag. Når utstillingen  er montert skal en jury bestående av tidligere OCA-direktør Ute Meta Bauer og kunstnerne Ingar Dragset og Elisabeth Mathisen kåre vinneren.

Styret i Lorck Schives kunstpris presenterer de fire nominerte på følgende måte:

«Hos Marianne Heier utløser handlingen ikke bare innsikt i dype økonomiske spill, med påfølgende spørsmål om sannhetsgehalten i samfunnsøkonomien, men også tro på endringens mulighet. Heier er en drivende dyktig forteller og skaper av narrativ med brodd og uforutsigbare koblinger. Hun stiller de ubehagelige spørsmålene og er ikke redd for å bruke eksakte og svært konkrete virkemidler. Hun er heller ikke redd for svarene, også når verket dermed beveger seg langt vekk fra en estetikk alminnelig akseptert av kunstfeltet.»

Nominert: Tina Jonsbu. Her: A5, 2012.

«Lene Berg setter sannheten i spill. Hun går etterrettelig til verks, med grundig empirisk behandling av informasjon. Berg åpner opp for problematiske avgrensninger innen etikk, moral, sannhet, løgn og valgene vi tar. Resultatet utløser noen ganger overraskende sterke engasjement og motforestillinger. Berg viser i disse sammenhengene et solid talent for kollektive historier,  der motstanden som oppstår settes i sammenheng med fortellingenes ulike lag av fortielse.»

«Knut Åsdam har laget filmer som irriterer lenge. De framstår som distansert og fremmedgjort, med personer som framfører løse fragmenter av teatrale gester som spilles ut i arkitektoniske rammer preget av dehumaniserte proporsjoner. Det er kommunikasjon som kommer til kort,  ofte i halvferdige eller forlatte omgivelser som tidvis fungerer som speil for uavklarte sosiale lengsler. Ved å vise filmene i installasjoner preget av det samme arkitektoniske språket, skrur Åsdam denne opplevelsen enda tettere til.»

«Tina Jonsbu viser et insisterende kunstnerisk virke, på grensen til det påståelige. Som metode for billedskaping setter hun opp strenge og ubrytelige regler. Mer enn selve resultatet viser Jonsbu fram tiden som element – tiden det tar, den nødvendig disiplinen for handling som kaoskontrollerende strategi. Verkene visualiserer tilstedeværelse og nærvær, der reglenes stramme struktur hele tiden balanserer mot den ustabile energien som styrer hånden.»

Lorck Schives kunstpris er på 500 000 kroner og er i følge Trondheim Kunstmuseum Norges største. Hver av de fire nominerte vil motta inntil NOK 150 000 til produksjon av utstillingen.

Leserinnlegg