Ett museum för framtiden

– Jag tänker att man skulle kunna vara ännu mer aktiv i att köpa in och stötta nya konstnärskap, säger Kirse Junge-Stevnsborg, som blir ny chef för Malmö Konstmuseum.

Kirse Junge-Stevnsborg tillträder som chef för Malmö Konstmuseum i september 2019.

I slutet av förra veckan blev det klart att danska Kirse Junge-Stevnsborg tillträder som ny chef på Malmö Konstmuseum. Museet stått utan ordinarie ledning sedan januari, då Cecilia Widenheim slutade för att istället ta över som chef för Tensta konsthall. Junge-Stevnsborg tillträder i september.

Efter tio år som chef på konstnärsdrivna Den Frie i Köpenhamn har Kirse Junge-Stevnsborg sedan årsskiftet arbetat som curator på Art 2030, en organisation som jobbar med konst i relation till FN:s globala mål. Hon har tidigare arbetat som curator på Dunkers Kulturhus i Helsingborg, och var chef för Gävle konstcentrum i tre år innan hon kom till Den Frie.

Malmö Konstmuseum har en av världens största samlingar med nordisk konst, men saknar ändamålsenliga lokaler. Under Widenheims ledning gjordes flera utställningar som undersökte samlingen och frågor kring vad ett framtida konstmuseum kan vara. Det sista hon gjorde i Malmö var att färdigställa en fördjupande utredning om ett nytt konstmuseum som lämnades till Kulturnämnden.

Trapphuset på Malmö Konstmuseum. Samma trappa är avbildad på fotot i fonden, som är taget 1945 då museet fungerade som flyktingförläggning. Foto: Wikimedia Commons.

Kunstkritikk når Kirse Junge-Stevnsborg på telefon från Köpenhamn.

Konstmuseets internationella profil har stärkts under de senaste åren. Finns det fortfarande jobb att göra när det gäller det internationella, eller har du annat som du vill prioritera?

Jag tänker att vi ska fortsätta att utveckla den profilen. I dessa globala tider är det avgörande att tänka på hur man skapar ett museum för framtiden, ett museum som arbetar både internationellt och hållbart. Det är en av de frågor sjag arbetar mycket med nu i Art2030. Jag tycker att det är jätteviktigt att vara hållbar, men också att vara angelägen och ställa väsentliga frågor för vår tid via konsten.

Hur tänker du kring att förvalta bygga vidare på museets samling med nordisk samtidskonst?

Det är mycket spännande vad som finns i samlingarna. Cecilia Widenheim har ju lyft fram flera intressanta konstnärskap och det ska vi fortsätta mer. Det handlar om att finna nya ramar för hur publiken kan möta samlingen. Med den nordiska konsten tänker jag att det vore underbart om man kan stärka den delen för att museet ska bli ännu mer av en resurs.

Hur skulle man kunna göra det?

Jag tänker att man skulle kunna vara ännu mer aktiv och profilskapande kring att man är en institution som köper in och stöttar nya konstnärskap. Att man fyller på i samlingen med det som är relevant just nu i den nordiska samtidskonsten.

Installationsvy från utställningen Show and Tell (2017) som byggde på ett urval ur Malmö Konstmuseums samling. Foto: Jenny Ekholm.

Hur ser du på museets position i Malmö, som konststad och som en plats där många har sitt ursprung i andra länder?

Ett av mina uppdrag, som är lite nytt, är att jag också ska jobba med att pröva gränserna för museet och jobba mer med samarbeten och externa projekt. Jag ska arbeta för att stärka Malmö som konststad, en plats där konsten kan skapa möten och samtal om de frågor som är viktiga idag och för en stad som Malmö. Det finns en önskan om att jag ska jobba mer för skapa en angelägen institution i samhället. Det kommer bli en viktig del av mitt arbete.

Vad har du för förhoppningar kring att bygga ett nytt museum?

Det finns ju redan jättemycket gjort, så jag kommer att bygga vidare på det arbete och de diskussioner som redan har kommit igång. Det finns ett stort intresse och förståelse för att ett nytt museum behövs, men det är inte i hamn ännu. Det skulle vara väldigt kul om vi kunde göra något som kändes hållbart och visionärt i relation till en tid då vi inte bara kan fortsätta göra allting större och större och producera mer och mer. Vi måste hitta sätt att göra saker på som känns försvarbara i dagens globala verklighet. Hur kan vi vara på framkant i dessa frågor? Kan vi bli en framgångsmodell som andra museer kan använda?

Vad ser du mest fram emot med jobbet i Malmö?

Jag tycker att det ska bli väldigt roligt med samarbeten i staden, att skapa en stark konstprofil för Malmö tillsammans med Malmö Konsthall och andra aktörer. Sedan ser jag mycket fram emot att bekanta mig med samlingen. Jag har inte arbetat med samlingar på tio år, så det ska bli underbart med lite fokus på historia och kulturarv att spegla vår samtid i!

Flygbild över Malmöhus Slott och Malmö Konstmuseum. Foto: Wikimedia Commons.

Leserinnlegg