Espen Dietrichson først ut i monografiserie fra Torpedo Press

Det lille forlaget Torpedo Press, som er en del av den uavhengige Kunstbokhandelen Torpedo, lanserte for et par uker siden boken Espen Dietrichson: Sketches for a Mechanical Sunrise, som er den første i en planlagt serie med kunstnermonografier.

Det lille forlaget Torpedo Press, som er en del av den uavhengige Kunstbokhandelen Torpedo, lanserte for et par uker siden boken Espen Dietrichson: Sketches for a Mechanical Sunrise, som er den første i en planlagt serie med kunstnermonografier. Flere utgivelser kommer i løpet av året.

Boken Sketches for a Mechanical Sunrise presenterer den norske billedkunstneren Espen Dietrichsons arbeider samlet for første gang. Billedmaterialet i boken er særlig hentet fra utstillingen med samme navn som ble vist på UKS i fjor vår. Tekstmaterialet i boken er ikke så omfattende, men informativt, og består av to fortolkende og kontekstualiserende essays av henholdsvis Torpedos Eivind Slettemeås og kurator for utstillingen på UKS, Helga-Marie Nordby, samt et intervju med Espen Dietrichson ved Power Ekroth. Boken er designet av Dag-Henning Brandsæther.

Tekstene er holdt på engelsk, så om opplaget nok er beskjedent, retter utgivelsen seg inn mot det internasjonale kunstfeltet. Torpedo Press presenterte nylig utgivelsen Sketches for a Mechanical Sunrise på den nystartede bokmessen PA/PER VIEW: Art Book Fair under Art Brussels 2009.

Torpedo Press oppgir som sitt hovedfokus nye presentasjons- og produksjonsformer for kunstbøker i samarbeid med kunstnere og skribenter. En oversikt over tidligere utgivelser finnes her, på Torpedos nettside.

En liten utstilling med tegninger fra Sketches for a Mechanical Sunrise, samt skulpturen Reverse Mirrorball (2006) kan sees i Torpedos lokaler i Hausmannsgate 42 i Oslo, til og med 14. mai 2009.

Vi bringer her noen bilder fra utstillingen på Torpedo og fra boken. Flere bilder kan sees på kunstnerens nettside, www.espendietrichson.com.

Kunstbokhandelen Torpedo med utstilling av Espen Dietrichsons tegninger
Skulpturen Reverse Mirrorball (2006) av Espen Dietrichson utstilt i Torpedos lokaler
Sketches for a Mechanical Sunrise (detail), Private Collection, Sketches for a Mechanical Sunrise, Young Artists Society, May 2008, Photographer: Anders Valde
Glass-Car, Sketches for a Mechanical Sunrise, Young Artists Society, May 2008, Photographer: Anders Valde

Comments