– Vi vil vekk fra det vi allerede har sett

Ingen kunstnere fra samlingen er med i åpningsutstillingen til det nye Nasjonalmuseet.

Geir Haraldseth og Randi Godø. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli.

– Til åpningsutstillingen i det nye Nasjonalmuseet vil vi ikke vise kunstere som allerede har arbeider i museets samling. Det fortalte kuratorene Geir Haraldseth og Randi Godø på et informasjonsmøte i dag, fredag 22. mars, hvor arbeidet med den første av de skiftende utstillingene i Marmorhallen, på toppen av det nye Nasjonalmuseet, ble presentert.

Åpningsutstillingen har arbeidstittelen Lupe & speil, og i sin introduksjon fortalte Stina Högkvist, direktør for museets samlingsavdeling, at utstillingen ikke skal presentere internasjonale superstjerner, eller være en typisk blockbuster, men en «kjærlighetserklæring» til den norske samtidskunstscenen. At alle kunstnerne må være basert i Norge, er et av kriterierene.

I løpet av året har kuratorene reist til flere norske byer og hatt møter med ca. 180 kunstnere, både i form av atelierbesøk og mappevisninger. Et så omfattende kartleggingsarbeid har, ifølge kuratorene, aldri blitt gjennomført i Norge på tilsvarende vis. I juni går turen til øst-Finnmark og Troms. I tillegg skal kuratorene invitere kunstnere til åpen innsending i løpet av sensommeren, og håper å ha sett arbeider av 200 kunstnere før de går i gang med utsilingsprosessen.

Når Nasjonalmuseet lager utstillinger har vi en tendens til å velge og bekrefte den kunsten som allerede er legitimert, sa Haraldseth til Kunstkritikk. Med åpningsutstillingen håper han å demonstrere en mer selvkritisk tilnærming og bevissthet om hvilke stemmer utstillingen inkluderer, og hvilke som blir ekskludert. – Vi vil vekk fra det vi allerede har sett, fortsatte Haraldseth, og presiserte at utstillingen kun skal vise arbeider av levende kunstere.

Selv om kuratorene ikke ville uttale seg om utstillingens tematikk eller kuratoriske idé, forklarte Haraldseth at spenningen mellom samtidskunstens vilkår i et sosialdemokratisk samfunn og kunstfeltets hierarkiske verdisystem ville danne et konseptuelt bakteppe.

Lupe & speil har også en egen kurator med ansvar for formidling, Ann Kristin Sørli. – I løpet av året skal vi lansere en ny videoplattform, kunne hun fortelle. Her vil museet både vise videokunst og formidle det videre arbeidet med utstillingen. I tillegg skal Nasjonalmuseet invitere til en rekke panelsamtaler i større norske byer, – vi ønsker å løfte samtalene fra atelierbesøkene ut i den større offentligheten, fortalte Sørli.

Högkvist kunne ikke si noe om utstillingens varighet eller det nye museets åpningsdato. – Dere skal få vite datoen når vi får vite den, svarte hun på spørsmål fra salen.

Utstillingshallen på det nye Nasjonalmuseet. Foto: Nasjonalmuseet / Annar Bjørgli.

Leserinnlegg