Vedtok kutt i støtten til Punkt Ø

I gårsdagens bystyremøte i Moss ble det borgerlige styringsflertallets forslag om kutt i støtten til Punkt Ø vedtatt.

Galleri F 15. Galleriet er lokalisert på Alby gård på Jeløy i Moss. Foto: Punkt Ø.

Forslaget fra det borgerlige styringsflertallet i Moss, bestående av Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, om å kutte 500 000 kroner i støtten til Punkt Ø, som blant annet drifter Galleri F15 og Momentum-biennalen, ble på gårsdagens bystyremøte i Moss vedtatt.

Dermed står Punkt Ø overfor et samlet kutt på 2,5 milloner, grunnet en aksjonæravtale mellom staten ved Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune og Moss kommune (60/20/20 %). Kuttene vil i følge Punkt Øs ledelse få konsekvenser både for Galleri F15 og Momentum-biennalen.

– Dette er dramatisk. Punkt Ø har satt Moss på kartet og gitt oss et kjemperenommé, sier Irene Johansen fra Arbeiderpartiet til Moss Avis. Hun mener kuttet i støtten til Punkt Ø er et brudd på avtalen med fordeling.

– I avtalen står det at man i god tid før budsjettet fremlegges skal gå i dialog med de øvrige partene før noen kutt ble gjort. Nå har de gjort det motsatte, sier Johansen til avisen.

I følge Moss Avis ble det tidlig på gårsdagens bystyremøte presisert at «posisjonen har hatt en klar linje på å prioritere barn og unge». Det er dette som angis som bakgrunn for kuttet i støtten til Punkt Ø.

«Spesielt Håvard Sand (KrF) la vekt på at Punkt Ø og Momentumbiennalen henvendte seg direkte til voksne», skriver Moss Avis.

Kunstkritikk følger opp denne saken.

Leserinnlegg