Vagant oppfordrer til motoffensiv

I det nyeste nummeret av litteraturtidsskriftet Vagant (3/2011) kan man lese både om samtidskunst og kunstkritikk. Og i lederartikkelen oppfordres det til en kunstpolitisk motoffensiv.

Vagant 03/2011. Omslagsillustrasjon: Andreas Töpfer.

Også det Bergensbaserte litteraturtidsskriftet Vagant gjør tilnærmelser til kunstfeltet, i likhet med den tverrestetiske festivalen Tekstallianse som gikk av stabelen i Oslo sist helg – og som Vagant for øvrig deltok i messedelen av. I det nyeste nummeret, Vagant 03/2011, kan man blant annet lese et langt og gjennomillustrert essay om den norske kunstneren Erik Pirolts «bomaskiner», skrevet av forfatter og redaksjonsmedlem i Vagant, Sigurd Tenningen. Og i tidsskriftets serie med kritikerportretter har turen kommet til kunstkritiker Tommy Olsson, hvis kritikker i følge skribenten Maria Lyngstad Willassen «bestreber seg på en massetetthet tilsvarende den hos en døende supernova, snart et sort hull».

Også i lederartikkelen, som oppforder til motoffensiv mot kulturpolitiske kutt og nedskjæringer, trekkes forbindelsen til kunstfeltet. Artikkelen tar utgangspunkt i de nylig innførte endringene i etableringsstipendene til nyutdannede kunstnere, og ser det i en større sammenheng: «Dagens diskusjon foregår i skyggen av David Camerons innføring av skolepenger på universitetene i Storbritannia, økonomisk begrunnede oppsigelser og tap av atelierer ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København, brutale budsjettnedskjæringer, massive privatiseringsplaner og demontering av arbeiderrettigheter i Europa så vel som i USA. Bare med en bevissthet om disse sammenhengene kan vi effektivt arbeide for det i den humanistiske arven som er verdt å forsvare: «[d]en letende, kritiske tanken, den vågale forestillingsevnen, den empatiske forståelsen av forskjelligartede menneskelige erfaringer [og] de ‘fantastiske ideenes tilbakekomst’,» skriver Vagantredaksjonen (ved redaktør Audun Lindholm, litteraturkritiker Bernhard Ellefsen og billedkunstner Anngjerd Rustand), med et sitat fra den ferske antologien Humanioras fremtid.

Leserinnlegg