Tverrfaglig seminar om kritikkens retorikk

Søndag 9. og mandag 10. oktober inviterer Norsk kritikerlag til tverrfaglig nordisk seminar om kritikkens retorikk på Lysebu hotell i Oslo. Blant deltakerne er kunstkritikerne Sinziana Ravini og Jakob Kimvall.

Sinziana Ravini er blant deltakerne på Kritikerlagets høstseminar.

Norsk kritikerlags tradisjonelle tverrfaglige høstseminar er i år utvidet til et todagers nordisk seminar. Søndag 9. og mandag 10. oktober vil nordiske kritikere møtes på seminaret «Kritikkens retorikk» på Lysebu hotell i Oslo for å se nærmere på variasjoner i retorikken som er i bruk i dagens kritikk.

I tillegg til workshop og foredrag av professor Kjell Lars Berge og litteraturkritiker Erik Skyum-Nielsen, tilbyr seminaret en paneldebatt med overskriften «Hva er kritisk retorikk». Panelet vil bestå av Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap ved Universitet i Oslo, Sissel Furuseth, professor i nordisk litteraturvitenskap ved NTNU i Trondheim, Erik Skyum-Nielsen, litteraturkritiker i Information, Sinziana Ravini, kunstkritiker, kurator og teorilærer (kjent også som skribent her på Kunstkritikk),  Jacob Kimvall, kunstkritiker og doktorgradsstipendiat ved Stockholms Universitet og Camilla Marie Dahlgreen, musikkanmelder for Dagbladet Information og det danske tidsskriftet Klassisk. Ordstyrer vil være Ida Habbestad, leder av arbeidsutvalget til seksjonen for teater, musikk og dans i Norsk kritikerlag.

Påmeldingsfristen er 15. august. Seminaret er gratis for kritikere, kost og losji er inkludert. Det er begrenset plass, og påmeldingen er derfor bindende.

Leserinnlegg