Tror flytting kan gi boost

Fra i sommer tar Unge Kunstneres Samfund inn som gjest i lokaler på Tullinløkka sentralt i Oslo, mens de arbeider med å få til en permanent relokalisering.

Lars Brekke, Assuming Things, videostill, 2013. Lars Brekkes solo, som åpner 15. august, blir UKS' første utstilling etter flyttingen.
Lars Brekke, Assuming Things, videostill, 2013. Lars Brekkes solo, som åpner 15. august, blir UKS’ første utstilling etter flyttingen til Tullinløkka.

At Unge Kunstneres Samfund (UKS) er på vei ut av sine nåværende lokaler i Lakkegata på østkanten i Oslo har vært kjent lenge. I sommer igangsettes rivingen av det gamle fabrikkanlegget, og UKS starter flytteprosessen.

Hvor institusjonen skal bo i fremtiden er fortsatt et åpent spørsmål, men i dag offentliggjøres det at UKS fra august 2014 til februar 2015 kommer til å ta inn som gjest på det fraflyttede Bårdar Danseinstitutt midt på Tullinløkka i Oslo sentrum, hvor de blir naboer med kulturinstitusjoner som Nasjonalteateret, Nasjonalgalleriet, Historisk museum og Tronsmo bokhandel.

– Jeg er kjempefornøyd og gleder meg til å ta i bruk lokalene, sier daglig leder Johanne Nordby Wernø til Kunstkritikk.

Inngangspartiet til UKS på gamle Bårdar. Foto: Roderick Hietbrink.
Inngangspartiet til UKS’ fremtidige lokaler på gamle Bårdar. Foto: Roderick Hietbrink.

– Jeg tror denne perioden på en så spennende adresse kan tjene som et boost for oss. Helt fra jeg tiltrådte som leder har jeg vært opptatt av å arbeide med kommunikasjon, og jeg tror at vi kan nå ut til et bredere publikum på Tullinløkka. Nå som vi skal vise tre store utstillinger der – soloutstillinger med Lars Brekke, Marthe Ramm Fortun og Kjersti Vetterstad – vil det kunne gi oss en synlighet og oppmerksomhet som vi kan ta med oss videre.

Etter å ha holdt til i Rådhusgata siden etableringen i 1921, flyttet Unge Kunstneres Samfund til Sundtkvartalet ved Akerselva i 2003. I løpet av 2014 vil Entra Eiendom iverksette rivning av den eksisterende bygningsmassen, etter en reguleringsplan som ble vedtatt i Oslo bystyre rundt årtusenskiftet. Byantikvaren er blant aktørene som har motsatt seg planene, da Sundtkvartalet er det eneste originale fabrikkanlegget som står igjen i området, men bystyrevedtaket er blitt stående ved lag.

UKS opplyser at de nå har fått forhandlet frem en svært gunstig avtale med utleier Entra Eiendom om å transportere det annonserte fullskalaprogrammet 2014 til Bårdars gamle lokaler.

Under oppholdet i Kristian Augusts gate 15 vil UKS-staben holde til i tredje etasje, mens publikumsresepsjon, utstillingssal og mindre prosjektrom finnes i underetasjen med direkte adgang fra Tullinløkka – rett ved trikkestoppet.

– Dansesalene til det nedlagte Bårdar Danseinstitutt er ideelle til å bygge om til visningsrom – det er høyt under taket, og god plass. Og vi får en fin, funkisaktig resepsjon, sier Wernø. Hun vektlegger for øvrig det positive ved å være i en flytteprosess.

Inngangspartiet til UKS' nåværende lokaler i Sundtkvartalet.
Inngangspartiet til UKS’ nåværende lokaler i Sundtkvartalet. Foto: UKS.

– Det er nyttig å skulle flytte, for det betyr at vi må tenke over hva institusjonen skal være. Skal vi for eksempel ha et recidency? Prosjektrom? Burde vi samlokalisere oss med andre institusjoner? Hva vi ønsker å gjøre og være aktualiseres på en akutt måte, og styret benytter anledningen til å tenke ordentlig over det. Når vi skal skape det nye UKS, ønsker vi at det skal bli optimalt både for medlemmer og publikum. Ambisjonsnivået gjenspeiler seg i det faktum at vi har annonsert at vi skal sette av tid og ressurser til å arbeide med relokaliseringen, slik at vi til neste år ikke kjører noe fullskalaprogram. Men vi garanterer at vi kommer til å ha et adekvat sted hvor vi kan gjøre mindre prosjekter og arrangementer, sier Wernø.

Muligheten for en eventuell samlokalisering undersøkes i et forprosjekt i samarbeid med kunst- og arkitekturorganisasjonen 0047, Fotogalleriet og Forbundet Frie Fotografer. At samtlige fire velger å relokalisere til samme kvartal eller bydel hevdes å være et mulig, om enn ikke nødvendig utfall av prosessen. Arbeidet ledes av 0047 og er finansiert av Kulturrådets nyetablerte støtteordning for kulturnæringer og Fritt Ord.

Leserinnlegg