To millioner til utstillingshonorar

Kulturdepartementet igangsetter nå et pilotprosjekt for å prøve ut en ordning for utstillingshonorar til visuelle kunstnere.

Hege Dons Samset, fra serien Workers, som ble vist på Tromsø Kunstforening tidligere i år.
Hege Dons Samset, fra serien Workers, som ble vist på Tromsø Kunstforening tidligere i år.

Norske kunstnerorganisasjoner har i lang tid arbeidet for å få gjennomslag for at visuelle kunstnere, i likhet med musikere og scenekunstnere, skal få honorar for det arbeidet de presenterer innenfor statlige og offentlig støttede kunstinstitusjoner. Slik situasjonen er nå, er kunstnernes bidrag i stor grad gratisarbeid.

Nå igangsetter Kulturdepartementet et pilotprosjekt for å prøve ut en ordning med utstillingshonorar. Ifølge informasjon fra departementet mener Regjeringen at det er viktig at kunstnere får honorar for arbeid med utstillinger, og for 2014 er det satt av 2 millioner kroner til dette formålet. Departementet melder at de vil bruke pilotperioden til å hente erfaringer, for å vurdere om en ordning for utstillingshonorar kan gjennomføres på lengre sikt.

Institusjonene som omfattes av pilotprosjektet er Tromsø Kunstforening, Nordnorsk Kunstmuseum, Nordnorsk Kunstenter og Sørlandets Kunstmuseum (SKMU). At hele tre av de fire institusjonene som er med i pilotprosjektet er fra Nord-Norge, skyldes at de tre nordnorske fylkeskommunene har en felles satsning på visuell kunst gjennom «Strategi for visuell kunst i Nord-Norge – Nordnorsk kunstliv mot 2020», der innføring av prinsipp om utstillingshonorar er et av tiltakene.

Hilde Tørdal, styreleder i Norske Billedkunstnere.
Hilde Tørdal, styreleder i Norske Billedkunstnere.

– Det er fantastisk at dette kommer på plass nå. Utstillingshonorar vil bety en holdningsendring der man går bort fra gratisarbeidet, sier Hilde Tørdal, styreleder for Norske Billedkunstnere til Kunstkritikk.

Fagorganisasjonene Norske Billedkunstnere (NBK) og Norske Kunsthåndverkere (NK) var i går innkalt til møte med kulturminister Thorild Widvey, statssekretær Knut Olav Åmås og flere andre representanter fra Kulturdepartementet.

– Vi opplevde det første møtet om pilotprosjektet som positivt, og oppfatter at det er vilje i den politiske ledelsen til å satse på dette. Vi er glade for at de nå ønsker å involvere fagforeningene, noe de har unnlatt å gjøre i andre sammenhenger. Departementet vil sette ned en referansegruppe hvor vi i NBK og NK kan delta i arbeidet med å utforme piloten. Det er viktig at det man tester ut er en god løsning, sier Tørdal.

Hvorfor har det tatt så lang tid å komme i gang med å etablere ordninger for utstillingshonorar?

– Det kan jeg ikke forstå. Det burde i disse dager være en selvfølge, utstillingshonorar burde ha vært på plass allerede. Men vi er glade for at det skjer noe nå. Signalene fra politisk ledelse er i alle fall positive, men vi vet ennå ikke i hvilken grad dette kommer til å få gjennomslag. Det er også en oppgave for pilotprosjektet å legge ambisjonsnivået fremover. Målet vårt er at billedkunstnere skal kunne komme på nivå honorarmessig med innholdsprodusenter innenfor andre kunstfelt, og at det skal være vilje til å gi finansiering til nyproduksjon av kunst, og til å gi betaling for det arbeidet norske billedkunstnere og kunsthåndverkere gjør.

Tørdal forteller at det å få etablert ordentlige utstillingshonorarer for tiden er NBKs aller viktigste prioritering.

– Men det er vesentlig at dette ikke går på bekostning av stipendene. Vi må passe på så vi ikke får en situasjon hvor man tar stipender med den ene hånden og gir honorar med den andre, så vi vektlegger samtidig viktigheten av stipendsatsning. Men det ser ikke ut til at det er noen fare for at dette skal gå ut over stipendene. De eventuelle kuttene det snakkes om, er i forhold til de rikeste nasjonale institusjonene, som Nasjonalmuseet.

Hvordan ser dere eventuelt på et slikt kutt?

– Akkurat når det gjelder Nasjonalmuseet er vi villige til å se utstillingshonorar som noe museet selv burde kunne finansiere, men ellers er vi opptatt av at dette ikke kan gjelde på lavere nivå og for mindre institusjoner, som allerede er underfinansierte. Det er veldig viktig for oss at man setter inn friske midler i dette, slik at dette ikke blir en kamp mellom kunstnerne og institusjonene, sier Hilde Tørdal.

Leserinnlegg