Symposium om eksperimentell nordisk kunst

Symposiet Alternative North i Reykjavik samler denne helgen en internasjonal gruppe kuratorer, kunstskribenter og direktører for å diskutere samtidskunsten i de nordiske landene.

Reykjavik Kunstmuseum på Island inviterer denne helgen, 5. – 7. november, til et todagers åpent symposium for å diskutere samtidskunsten i de nordiske landene.

Alternative North – A Symposium on Experimental Nordic Art vil i følge invitasjonen være konsentrert omkring den alternative kunstscenen, med spesiell oppmerksomhet rettet mot arenaer for eksperimentell kunst og kritisk diskusjon. Helgens program vil bestå av presentasjoner og paneldiskusjoner med utgangspunkt i forskjellige emner, som nye utviklingslinjer i hvert enkelt land, likheter og forskjeller, felles muligheter og særegne vektlegginger, enhet og ulike regionalismer.

 

Blant deltakerne på symposiet er Dorothee Kirch, direktør for Centre for Icelandic Art i Reykjavik, Anette Østerby, direktør for the Danish Arts Agency’s Visual Arts Centre i København, Cecilia Widenheim, direktør for the Swedish Arts Grants Committee’s International Program (Iaspis) i Stockholm, Bergljót Jónsdóttir, direktør for Nordic Culture Point i Helsinki, Solveig Øvstebø, direktør for Bergen Kunsthall, Henriette Bretton-Meyer, direktør for Overgaden Institut for Samtidskunst i København, Birta Guðjónsdóttir, direktør for The Living Art Museum i Reykjavik, Mats Stjernstedt, direktør for Index i Stockholm, Marita Muukkonen, kurator for Helsinki International Artist-in-Residence, de uavhengige kuratorene Marianne Zamecznik (Berlin), Maria Lind (Stockholm), Judith Schwarzbart (København), uavhengig kurator og forsker Aura Seikkula (Helsinki) og uavhengig kurator og skribent Markús Þór Andrésson (Reykjavik) – og dessuten Jonas Ekeberg, ansvarlig redaktør for Kunstkritikk.

Symposiet er organisert av Reykjavik Kunstmuseum i samarbeid med the Living Art Museum, the Centre for Icelandic Art og the Nordic House i Reykjavik og presenteres i forbindelse med Ting, The Nordic Arts Festival of the Nordic Council’s 62nd Session.

Leserinnlegg