Stor satsning på relativt ukjent kunstner

Marit Strømmen etterlyser begrunnelser på hvorfor Kunstnernes Hus vier stor en utstilling til den relativt ukjente kunstneren Tilman.

Marit Strømmen etterlyser begrunnelser på hvorfor Kunstnernes Hus vier stor en utstilling til den relativt ukjente kunstneren Tilman.

«Den romlig sett luftige utstillingen i Kunstnernes Hus har sine kvaliteter. Men hvorfor akkurat denne relativt ukjente kunstneren gjøres slik stas på akkurat nå, forblir en gåte.»
Lysbehandling i løse luften, Marit Strømmen, Aftenposten, 15.05.06

Leserinnlegg