Stiller seg undrende

- Alle er undrende til dette forslaget, oppsummerer daglig leder i NBK, Gjert Gjertsen, etter tirsdagens møte om overføringen av ansvar fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd.

Gjert Gjertsen, daglig leder i NBK.

På initiativ fra Norske Billedkunstnere, NBK, ble det tirsdag arrangert et møte om den varslede overføringen av ansvar fra Kulturdepartementet til Norsk kulturråd. Store deler av kulturbudsjettet er fra og med 2011 overført fra departementet til Kulturrådet, som skal fordele midlene videre til de enkelte tilskuddsmottakerne. Representanter for de berørte partene i kunstfeltet møttes til diskusjon og for å forsøke å komme frem til en omforent holdning.

– Alle er undrende til dette forslaget. Det virker lite konsekvent og det er dessuten ingen begrunnelser, oppsummerer daglig leder i NBK, Gjert Gjertsen, overfor Kunstkritikk etter tirsdagens møte. Han forteller at de med det nærmeste vil innkalle departementet og også representanter for politisk ledelse for en redegjøring og samtale om reformen.

– Hele Kulturrådet er jo i endring, så det er jo foreløpig vanskelig å gjette hvordan vurderinger og eventuelle prioriteringer vil skje der, sier Gjertsen til Kunstkritikk.

Leserinnlegg