Sommerskole med Parallellaksjonen

Kunsthall Oslo blir fra midten av juli til midten av august inntatt av prosjektet Squid, Parallellaksjonens uformelle sommerskole.

Parallellaksjonen inntar Bjørvika med prosjektet Squid.

Parallellaksjonen, ved Anders Dahl Monsen, Leander Djønne, Snorre Hvamen og Anders Smebye, vil fra midten av juli til midten av august innta Kunsthall Oslos lokaler i Bjørvika med prosjektet Squid. Det dreier seg om en slags uformell sommerskole, bestående av tre ulike enukersprosjekter under overskriftene «Sharks», «Squid» og «Plankton». Prosjektene tar i følge informasjonen fra Kunsthall Oslo opp ulike temaer forbundet med innflytelsen dagens kapitalisme har på radikale tendenser i og omkring kunstverdenen; undergravingen av alternative kunstneriske strategier.

En gruppe kunstnere/lærere vil i perioden 18. juli til 7. august arbeide med grupper av kunstnere/studenter, for å produsere prosjekter som vil bli presentert for publikum i slutten av hver uke. Det vil også være ukentlige søndagsforelesninger, og en avslutningshelg med arrangementer 13.-14. august. Arrangementene er gratis både for studenter og publikum.

I presentasjonen av prosjektet beskriver Parallellaksjonen sin invasjon av kunsthallen, plassert som den er midt oppe i den økonomiske veksten Bjørvika i Oslo, som et forsøk på å destabilisere sin egen «umulige situasjon som innleid megafon for institusjonskritikk og kapitalismekritikk». De akter imidlertid ikke å holde dette forsøket innenfor kunsthallens vegger, men vil hver dag forsøke å unnslippe situasjonens begrensninger med båt: «Kunsthall Oslo vil være vår havn og Oslofjorden en verden av innhold det gjenstår å oppdage», skriver de.

Comments