Sju kritikker fra Bergen

Kunstkritikks satsning i Bergen ble lansert tirsdag 25. september med kritikker av utstillinger på Entrée, Kabuso, Kode, Kunstgarasjen, Kunsthallen, Kunstsenteret og Tag Team.

Marysia Lewandowska, Rehearsing the Museum, 2018, stillbilde.

Tirsdag den 25. september ble Kunstkritikk Bergen lansert med et lite arrangement på utestedet Landmark i Bergen sentrum. Jonas Ekeberg og Kristoffer Jul-Larsen fra Kunstkritikk presenterte satsningen, kritikerne Ida Lødemel Tvedt og Emilio Sanhueza presenterte en kritikk av kritikken, og publikum ble til slutt presentert for Kunstkritikks nye design, som lanseres ved årsskiftet.

Lødemel Tvedt og Sanhueza var blant annet opptatt av balansen mellom tilgjengelighet og faglighet, kritikerens personlige stemme og ga Kunstkritikks skribenter kritikk for å følge en litt traust akademisk modell med beskrivelse, analyse og konklusjon.

Emilio Sanhueza og Ida Lødemel Tvedt presenterer sin kritikk av kritikken. Foto: Kunstkritikk.

– Jeg skulle gjerne sett dette formularet snudd på hodet, slik at vi som lesere ble presentert for en optikk som vi kunne lese resten av kritikken gjennom, sa Lødemel Tvedt.

Et av spørsmålene fra salen handlet om rekruttering, og Jul-Larsen kunne fortelle at Kunstkritikk vil arbeide aktivt for å rekruttere og utdanne nye kritikere i Bergen, blant annet med satsningen Kritisk Seminar som lanseres før jul.

I forbindelse med lanseringen presenterte Ekeberg og Jul-Larsen sju kritikker fra Bergen – den mest omfattende enkeltsatsningen på kritikk i tidsskriftets femtenårige historie.

 

1) Kristoffer Jul-Larsen om Sandra Vakas utstilling Jugs på Kunsthuset Kabuso

2) Nora Joung om Ed Ruschas utstilling Very på Kode

3) Anthea Buys om Andrea Büttners utstilling Shepherds and Kings på Bergen Kunsthall

4) Jonas Ekeberg om Freja Bäckmans installasjon I was told I chop wood like a ballet dancer på Hordaland Kunstsenter

5) Kristoffer Jul-Larsen om Reinhardt Haverkamps utstilling Kretsløp på Kunstgarasjen

6) Kristoffer Jul-Larsen om Marysia Lewandowskas film Rehearsing the Museum på Entrée

7) Caroline Larikka om Ciara Phillips’ todelte utstilling Dog Comes In, Cat Goes Out på Tag Team Studio og Trykkeriet

Leserinnlegg