Politikere i Moss vil kutte Momentum-biennalen

I dag er det D-dag for Punkt Ø, som risikerer kutt på 2,5 millioner. Om kuttforslaget vedtas får det alvorlige konsekvenser både for Galleri F15 og Momentum.

Fra Momentumbiennalen 2009: Direktør for Punkt Ø, Dag Aak Sveinar, sammen med med kuratorene Stina Høgkvist og Lina Dzuverovic, foran Galleri F 15.

Moss kommunes utvalg for Skole, oppvekst og kultur (SOK) la på en pressekonferanse 25. november frem et forslag om kutt på kr 500 000 til Punkt Ø, som drifter både Galleri F15 og Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst. Grunnet en aksjonæravtale mellom staten ved Kulturdepartementet, Østfold fylkeskommune og Moss kommune (60/20/20 %), vil et slikt kutt fra kommunens side innebære samlede kutt på 2.5 millioner kroner. I følge Østfold fylkestings Opplæring, kultur og helsekomité vil det være første gang i historien at kommunepolitikere på denne måten velger å «takke nei» til statlige kulturkroner. I dag avgjøres Punkt Øs videre skjebne, når Moss bystyre møtes for å avgjøre saken.

Direktør for Punkt Ø, Dag Aak Sveinar, forteller til Kunstkritikk at han opplever at det lokale politiske styringsflertallet i Moss (Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet) ønsker å styre Punkt Øs innholdsproduksjon. Den budsjettmessige begrunnelsen ved budsjettframleggingen 25. november var økt satsning på barn og unge, men Sveinar mener begrunnelsen i debatten i etterkant dreies mer og mer mot programprofilen, og særlig mot Momentum-biennalen.

– Politikerne gir i møter uttrykk for at de mener at det de vil kutte i støtten til oss, skal kuttes i støtten til Momentum-biennalen, sier Sveinar, som mener at de dermed bryter prinsippet om «armlengdes avstand».

– Det er ikke noe de kan bestemme, det er vi som bestemmer hvordan vi skal bruke midlene, så lenge vi forholder oss til de generelle føringene som i utgangspunktet er knyttet til dem. Politikerne har lov til å kutte i støtten vår, men de kan ikke bestemme hvor vi skal kutte, sier Sveinar.

– Innholdet, det faglige, er det vi som styrer, det er vi som legger programmet. Vårt program består i hovedsak av tre ting: vi viser utstillinger året rundt på Galleri F15, vi har et program med skoleutstillinger i hele Østfold fylke, både i form av vandreutstillinger fra skole til skole og skoleklasser som kommer på besøk, og annethvert år arrangerer vi Momentum-biennalen.

Fra Momentum-biennalen 2009.

At det er akkurat Momentum-biennalen styringsflertallet ønsker å kutte, kan synes absurd med tanke på den posisjonen biennalen har opparbeidet seg, som en av de viktigste mønstringene av internasjonal samtidskunst i Norden. Sveinar mener biennalen sikrer et høyt ambisjonsnivå, og betegner den 6. Momentum-biennalen, som ble arrangert tidligere i år, som en stor suksess. Han kan fortelle om god publikumsoppslutning og besøk av 40 kunstkritikere fra 18 forskjellige land.

– Med skoleutstillingene når vi ut lokalt, mange av utstillingene ved F15 når ut nasjonalt og i Norden, mens det er med Momentum-biennalen at vi virkelig kan nå ut internasjonalt, sier Sveinar.

Han kan avsløre at politikerne som står bak kuttforslaget legger for dagen svært mangelfulle kunnskaper om virksomheten til Punkt Ø. – De vil at vi skal kutte i midlene til Momentum-biennalen fra 2012. Men den neste biennalen er jo i 2013. Det betyr at vi uansett må gjøre kutt i andre poster i 2012.

Punkt Ø har i det siste har arbeidet iherdig mot det politiske styringsflertallet for å tydeliggjøre for dem hva som vil bli konsekvenser ved kutt i støtten.

– Galleri F 15 blir stengt i perioder i 2012 fordi vi må kutte ut 1-2 utstillinger. Planlagte nye produksjoner til skoleutstillinger må utsettes. Arbeidsplasser må sies opp. Punkt Ø blir satt tilbake til 2007-nivå og mister oppbygd kompetanse og nettverk. Store ressurser nedlagt i oppgradering av Momentum kunsthall til et av Norges største og beste visningsrom for kunst vil være til lite nytte. Momentum kunsthalls fremtid høyst usikker, sier informasjonsleder ved Punkt Ø, Maria C. Havstam til Kunstkritikk.

I en pressemelding fra Punkt Ø hvor de skriver om det de opplever som en utfordring av kunstinstitusjonens autonomi, betegnes situasjonen som dramatisk: «Om budsjettkuttforslaget går i gjennom i bystyret mandag 12. desember rives mye av det som er bygget opp ned. Vi ser en fremtid hvor kunstnerisk frihet, innhold og nyskapning forsøkes å temmes politisk til fordel for et populistisk, markedsrettet kunstsyn.»

Moss Avis dekker bystyremøtet i Moss direkte her.

Leserinnlegg