Plattform med David Joselit

Den amerikanske kunsthistorikeren David Joselit gjester Landmark i Bergen i morgen, 2. desember. Foredraget «Painting Stripped Bare» streames også live på nettet.

Bergen Kunsthall fortsetter sin direktestreamede foredragsserie Plattform på Landmark. I morgen, 2. desember, er det den amerikanske kunsthistorikeren David Joselit som kommer for å holde foredraget «Painting Stripped Bare». Arrangementet streames live på kunsthallens nettsider.

David Joselit.

I høst har Bergen Kunsthall presentert to utstillinger hvor maleriets posisjon som medium på samtidskunstscenen har blitt berørt. Først i Ida Ekblads separatutstilling med maleri og skulptur tidligere i høst, og mer eksplisitt i utstillingen som vises nå på slutten av året, med de fire kunstnerne Nikolas Gambaroff, Michael Krebber, R.H. Quatyman og Blake Rayne.

I følge invitasjonen fra Bergen Kunsthall er det som en del av en kontekstuell ramme rundt disse utstillingene, som også innbefatter to nye publikasjoner, at de har invitert David Joselit til Plattform.

Joselit har gjennom flere artikler det siste året frembrakt et spissformulert og provokativt perspektiv på det samtidige maleriet, blant annet i essayet «Painting beside itself», publisert i tidsskriftet October (nr. 130, Høsten 2009). Bergen Kunsthall har invitert ham til å presentere og utdype perspektivene i essayet, og spesielt begrepet «transitive painting» som han lanserer der.

Som forsker og kritiker har David Joselit arbeidet med sentrale perioder i den moderne kunsten, fra Dada-bevegelsen på begynnelsen av 1900-tallet til fremveksten av globaliseringen og nye media i løpet av det forrige hundreåret. Hans siste bok, Feedback: Television Against Democracy (MIT Press, 2007), omhandler videokunstnere og aktivisters bruk av fjernsynsmediet siden 1960-tallet. Boken Infinite Regress: Marcel Duchamp 1910-1941 (October Books; MIT Press, 1998) regnes som et sentralt verk innen nyere tids Duchamp-forskning.

Joselit var kurator ved The Institute of Contemporary Art i Boston mellom 1983 og 1989. Han fikk sin Ph.D. i kunsthistorie fra Harvard i 1995, og underviste ved University of California, Irvine frem til 2003. Han er i dag «Carnegie Professor of the History of Art» ved Yale, og en av redaktørene av tidsskriftet October.

Maleri av Blake Rayne, fra den aktuelle utstillingen på Bergen Kunsthall.

Leserinnlegg