Oslo Open utsatt til mai 2007

Oslo Open utsatt på grunn av manglende økonomi.

Oslo Open utsatt på grunn av manglende økonomi.

Etter planen skulle den tredje utgaven av kunstarrangementet Oslo Open arrangeres i september i år. I følge en pressemelding fra arrangørene i dag er arrangementet utsatt et halvt år. Grunnen er manglende økonomi og bemanning.

Samtidig med at kunstnere åpner sine atelierer for publikum ønsker arrangørene for Oslo Open denne gangen å sette fokus på forholdene for kunstproduksjon og kunstarrangementer i Oslo. I følge pressemeldingen lider Oslo Open under nettopp de forhold som det ønsker å diskutere, nemlig et nærmest ikke-eksisterende økonomisk utganspunktet. Arrangementet er derfor utsatt til mai 2007.

www.osloopen.no

Leserinnlegg