Kritikerstipend til Erling Moestue Bugge

Kunstkritiker Erling Moestue Bugge er tildelt arbeidsstipend for 2013.

Erling Moestue Bugge.
Erling Moestue Bugge.

Tildelingene fra Statens kunstnerstipend for 2013 ble i går offentliggjort. Kulturdepartementet har bevilget 245 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2013, hvorav totalt 135 mill. kroner til kunstnerstipend.

Fra og med i fjor ble andelen arbeidsstipend til kritikere økt fra ett til tre ettårige arbeidsstipend. I år er det én kunstkritiker blant disse, frilanskritiker Erling Moestue Bugge. Han er utdannet kunsthistoriker ved University of Sussex, England og Universitetet i Oslo, og har skrevet for en rekke ulike kunstpublikasjoner, blant dem Kunstkritikk, Billedkunst, Numer og Kunst og Kultur. Han har også gitt ut boken Victor Linds Monument (2010), som var første utgivelse i essayserien Karavane, et samarbeid mellom Ctrl+Z Publishing og Torpedo Press. De to øvrige kritikerstipendene er tildelt litteraturkritiker Bernhard Ellefsen og musikkritiker Ida Habbestad.

Totalt mottar 312 kunstnere arbeidsstipend og 167 kunstnere arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Arbeidsstipend gis for ett til fem år mens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere gis for ett til tre år. Årsbeløpet for begge stipendtypene er 202 000 kroner. Garantiinntektsordningen fases ut, så det blir som varslet ikke tildelt nye garantiinntekter. Nytt i år er også et eget diversestipend for nyutdannede kunstnere.

Leserinnlegg