Open i Rogaland

– Jeg håper R Open etterhvert kan bidra til at kunstfeltet i Rogaland får mer oppmerksomhet og kan ta mer del i en nasjonal kunstdiskurs, sier Jørund Aase Falkenberg, prosjektleder for R Open, som går av stabelen for første gang denne helgen.

Mandag var siste dag for årets utgave av B-open, en festival med med åpne atelier, utstillingsåpninger og en rekke andre arrangementer i Bergen og Hordaland. Men allerede til helgen er det nabofylket Rogaland som stiller med åpne atelier og andre aktiviteter for publikum, i forbindelse med den aller første utgaven av R Open.

Strengt tatt startet R Open allerede forrige uke – da ble det som en opptakt til de åpne atelierene arrangert flere kunstnerpresentasjoner. Presentasjonene skjedde på Kinokino i Sandnes (dobbeltpresentasjon med kunstnerparet Karen og Jens Erland) og Rogaland kunstsenter (to enkeltpresentasjoner: Margrethe Aanestad og Njål Lunde). Men det er altså førstkommende helg, lørdag 6. og søndag 7. november, at 110 billedkunstnere og kunsthåndverkere fordelt på 10 kommuner stiller med åpne atelier. Blant deltakerne er ca. 60 kunstnere lokalisert i Stavanger, 20 i Sandnes og 15 i Haugesund. Også Kunstskolen i Rogaland deltar på R Open.

Jørund Aase Falkenberg, prosjektleder for R Open. Foto: Erik Holsvik.

Kunstkritikk tok kontakt med Jørund Aase Falkenberg, som er initiativtaker og prosjektleder for R Open, for å få vite mer om bakgrunnen for arrangementet.

R Open er åpenbart inspirert av Oslo Open og B-open. Hvorfor ønsket dere å gjøre noe tilsvarende i Rogaland?

– Jeg var selv med på Oslo Open i fjor og opplevde det som veldig positivt, både det faglige innholdet, engasjementet det skapte og kontakten med de besøkende. Etter at jeg flyttet tilbake til Stavanger tenkte jeg et lignende arrangement ville vært positivt for vår region også, som en synliggjøring av kunstnere og styrking av kunstfeltet.

Hvordan har prosessen med å få etablert R Open vært?

– Det har gått ganske greit, men det ligger også mye arbeid bak. Mange har bidratt. Jeg ser det som et dugnadsprosjekt. Prosjektet har utviklet seg raskt. Vi hadde et allmøte for kunstnere 25. mai i år og fikk etablert en styregruppe og lagt viktige premisser. Formelt ble R Open organisert under Rogaland Kunstsenter for å slippe mye administrativt arbeid i starten. Det har vært god respons fra kunstnerne i regionen, Rogaland Kunstsenter har vært veldig velvillige og positive til prosjektet, BKFR (Bildende Kunstneres Forening Rogaland) og NKVN (Norske Kunsthåndverkere, Vest-Norge) har støttet opp og det samme har lokale myndigheter. Vi har fått økonomisk støtte fra Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune og Haugesund kommune. Lokal presse har også vært positivt innstilt, så det ligger til rette for at det kan bli bra. Selvfølgelig er det mye arbeid med et slikt arrangement som en ikke ser på forhånd. Jeg har ikke fått vært så mye på atelieret selv i det siste. Men det har stort sett vært en positiv opplevelse knyttet til utviklingen av R Open og det har vært fint å jobbe sammen med de andre i styregruppa, David Calder og Cathrine Gilje.

Et av formålene med R Open er i følge prosjektets nettside å styrke det lokale kunstfeltet. Hvordan vil du karakterisere situasjonen i Rogaland slik det er i dag?

Fra R Opens kunstnerpresentasjoner på Rogaland Kunstsenter torsdag 28. okt.

– Jeg har kanskje ikke den beste oversikten ennå, siden det ikke er så lenge siden jeg flyttet tilbake, men mitt inntrykk er at det er mye bra som foregår og masse potensial. Det er et bra kunstnermiljø her, mer samlet og mindre fragmentert enn i Oslo, som sikkert kommer mye av at forholdende er mindre. Man føler seg kanskje mer integrert i et miljø og i samfunnet. På den andre siden kan det oppleves litt som i en bakevje, i den forstand at man ikke har mye nasjonal eller internasjonal oppmerksomhet rettet mot seg her. Det kan være et problem at det ikke finnes høyere utdanningssteder for kunst som i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø naturlig trekker til seg ressurser. Kanskje gjør dette også at få kunstnere fra Rogaland kommer tilbake etter endt studier. Jeg håper R Open etterhvert også kan bidra til at kunstfeltet i Rogaland får mer oppmerksomhet utenfor regionen og kan ta mer del i en nasjonal kunstdiskurs.

Hvilke forhåpninger har dere til R Open 2010?

– Vi håper vi lykkes med å formidle arrangementet til befolkningen slik at mange tar turen rundt og ser, at det er noe som slår an og vekker interesse for folk i forskjellige aldre og med ulik bakgrunn. Kanskje kan det justere oppfatninger og fordommer som noen kan ha mot kunstnere og gi et mer riktig bilde av situasjonen. Forhåpentligvis blir det et arrangement som skaper en positiv og interessant opplevelse både for kunstnere og publikum. Det er også viktig at kunstnere kan besøke hverandre i atelierene, slik at vi oppdateres på hva andre jobber med i regionen, slik at det kan legges grunnlag for nye samarbeid og inspirerende forbindelser.

Hva er planene for fremtiden?

– Nå skal vi se hvordan arrangementet til helga går og få tilbakemelding fra kunstnerne, så får vi vurdere hva vi gjør videre. I utgangspunktet ville vi gå inn for å ha åpne atelier hvert år. Det er godt mulig vi kommer fram til at det kan være greit å ha åpne atelier annet hvert år i stedet og utvikle andre aktiviteter i mellom. Det kan være aktuelt med kunstnerpresentasjoner, seminar, lesesirkler etc., men det kommer også an på hva andre aktører i regionen gjør framover. Det skjer mye endring for tiden. Vi må jobbe for å finne en egen nisje slik at vi kan tilføre noe som ellers ikke finnes.

Leserinnlegg