Ønsker oppvask på årsmøte

Kunstner Jan Christensen ber om full redegjørelse for oppsigelsen av intendant Leif Magne Tangen på Tromsø Kunstforenings årsmøte 20. april.

Stillbilde fra Tor Jørgen van Eijks Purgatory, 2105, som for tiden vises på Whitechapel Gallery i London, i utstillingen Electronic Superhighway (2016-1966). Van Eijk har trukket seg fra en planlagt utstilling ved Tromsø Kunstforening.
Stillbilde fra Tor Jørgen van Eijks videoverk Purgatory, 2105, som nå vises på Whitechapel Gallery i London, i utstillingen Electronic Superhighway (2016-1966). Van Eijk har trukket seg fra en planlagt utstilling ved Tromsø Kunstforening.

Tromsø Kunstforenings oppsigelse av intendant Leif Magne Tangen tidligere i år har blitt møtt med sterke reaksjoner i kunstfeltet og offentligheten. Kunstnere har trukket seg fra planlagte utstillinger i protest, Norsk Kuratorforening og Tromsø Kunstforenings eget kunstneriske råd har uttalt seg kritisk, og flere uavhengige skribenter har omtalt saken. 30. mars kommenterte kunstkritiker Tommy Olsson affæren over to sider i Klassekampen. Særlig fokuserte han på styreleder Stein Windfeldts håndtering av saken, som han blant annet omtaler som «et flashback rett fra skolegårdens mørkeste, mest blodtørstige hjørne, der kampen står mellom raringene og bøllene».

Som Kunstkritikk meldte henholdsvis 9. og 10. mars, har kunstnerne Jan Freuchen, Lutz-Rainer Müller og Ane Hjort Guttu trukket seg fra Tromsø Kunstforenings utstillingsprogram for 2017, grunnet henholdsvis oppsigelsen av Tangen og uttalelser fra styrelederen. I en artikkel i Klassekampen 15. mars kom det frem at også de svenske kunstnerne Carl Michael von Hausswolff og Leif Elggren, og den norske videokunstneren Tor Jørgen van Eijk avlyser sine planlagte utstillinger ved Tromsø Kunstforening.

Carl Michael von Hausswolff og Leif Elggren skulle ha besøkt Tromsø Kunstforening med sitt prosjekt Konungariket Elgaland/Vargaland. Her fra presentasjon på Kypros, 2015. Foto: www.elgaland-vargaland.org.
Carl Michael von Hausswolff og Leif Elggren skulle ha besøkt Tromsø Kunstforening med sitt prosjekt Konungariket Elgaland/Vargaland. Her fra en presentasjon på Kypros, 2015. Foto: www.elgaland-vargaland.org.

Det er altså minst seks kunstnere som har brutt sitt samarbeid med kunstforeningen. Hvor mye av Tangens planlagte program som gjenstår, er uklart. I en pressemelding fra kunstforeningens styre 11. mars ble det hevdet at de at fleste kunstnerne i programmet fortsetter samarbeidet, men det har ikke lykkes Kunstkritikk å få noen konkret informasjon om hvilke utstillinger som er planlagt fremover, annet enn at Festivalutstillingen 2016 med Declan Clarke, som opprinnelig skulle tas ned 20. mars, nå får stå frem til 24. april.

– Vi jobber kontinuerlig med program og aktivitet og nyheter kommer etter hvert som ting blir klart. Per i dag har vi ingen nyheter å formidle, skriver styreleder Stein Windfeldt i en e-post til Kunstkritikk.

Oppsigelse uten saklig begrunnelse?

I Klassekampen 15. mars kom det også frem at det er økonomisk underskudd som ligger til grunn for oppsigelsen. Avisen oppgir å ha fått bekreftet av «kilder med innsyn i saken» at det er mangelfull økonomistyring og budsjettoverskridelser som oppgis som hovedårsak i den skriftlige oppsigelsen. Imidlertid bekrefter Leif Magne Tangen overfor Klassekampen at han får bistand fra Norsk Tjenestemannslag, og at de ikke anser oppsigelsen for å være saklig begrunnet.

Styret har kategorisk avvist alle oppfordringer om en redegjørelse for oppsigelsen. «Styret har hele veien vært veldig klar på at personalsaker skal og må håndteres internt og med all nødvendig konfidensialitet», heter det i pressemeldingen fra 11. mars.

Ber om redegjørelse

Jan Christensen. Foto: Martin Rustad Johansen.
Jan Christensen. Foto: Martin Rustad Johansen.

Kunstner Jan Christensen, som sitter i Tromsø Kunstforenings kunstneriske råd, og dessuten er medlem av kunstforeningen, er blant dem som ikke har slått seg til ro med styrets selvpålagte munnkurv.

I et brev til kunstforeningens styre datert 23. mars krever Christensen at styret i anledning Tromsø Kunstforenings årsmøte, som går av stabelen 20. april, skal gi medlemmene et innblikk i vurderingene som førte til oppsigelsen. Videre vil han at styret skal presentere en fremtidig økonomisk strategi og klargjøre kunstneriske ambisjoner og mål, samt redegjøre for hvordan de har tenkt å gjenopprette tiltro til det faglige nivået ved kunstforeningen. I brevet ber Christensen også om at årsmøtet har et spesifikt punkt på sakslisten hvor man ber medlemmene vurdere sin tiltro til styret, med det mulige utfall at styret blir kastet.

Etter å ha mottatt en kopi av Christensens brev tok Kunstkritikk kontakt med styreleder Stein Windfeldt igjen, for å høre om styret vil ta Christensens oppfordringer til følge. Det ønsket han ikke å svare på.

Hvorvidt Christensens innspill vil bli fulgt opp på årsmøtet eller ikke, vil bli klart 13. april, da sakslisten skal være sendt ut. Det samme gjelder spørsmålet om hvorvidt Windfeldt og øvrige styremedlemmer stiller til gjenvalg eller ikke. Ifølge foreningens vedtekter skal styreledervervet fornyes hvert år.

Leserinnlegg