om fiktive blogger

har sluttet å spille fussballmanger. Etter å ha bygget opp et lite imperium er det ikke lett å ta farvell med hanna beate og mine barn. Spillet er ikke spesielt bra, men det er opptatt av å kunne bygge en (dårlig) sosial omgivelse for deg som spiller (du er ikke bare manager, men har også et familieliv).

har sluttet å spille fussballmanger. Etter å ha bygget opp et lite imperium er det ikke lett å ta farvell med hanna beate og mine barn. Spillet er ikke spesielt bra, men det er opptatt av å kunne bygge en (dårlig) sosial omgivelse for deg som spiller (du er ikke bare manager, men har også et familieliv). Nå er det altså borte. Jeg kommer ikke til å installere det igjen.


Dette fikk meg til å tenke på fiktive blogger. Som alltid er jill/txt en rettesnor og database for informasjon på området.
– Fiktive blogger er narrativt drevne blogger om personer som ikke eksisterer-. Om jeg har forstått det riktig handler det enten om blogger om fiktive personer der dette er et poeng i seg selv eller mer utfyllende narrativer der blogger bare er publiseringsverktøyet. Lenken ovenfor kommer fra Sydney – andre mindre akademinske er Fictional Blogs og Blogfic. I begynnelsen av mai pågikk det en diskusjon om Fictional Blogs måte å bruke kildehenvisninger på. (Deler av det de publiserte kom fra Angela Thomas’ blog – uten at man henviste til det.

Typologien som Angela Thomas bruker (se lenken ovenfor) er ganske oppklarende.

Leserinnlegg