Økt tilskudd til Kunstkritikk

Det foreslås en økning på 0,5 mill. i driftstilskuddet til Kunstkritikk i kulturbudsjettet for 2012, som ble offentliggjort i dag.

Den rødgrønne regjeringen har i dag offentliggjort statsbudsjettet for 2012, herunder kulturbudsjettet, hvor det såkalte Kulturløftet – som innebærer at én prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål innen 2014 – videreføres. Av den generelle økningen i kulturbudsjettet for 2012 på 536,6 millioner, er 15,3 millioner tiltenkt området visuell kunst.

I pressemeldingen om området visuell kunst i kulturbudsjettet trekkes Kunstkritikk frem blant institusjonene som styrkes i 2012, med en foreslått økning på 500 000 kroner. Det vil bety et samlet driftstilskudd på 1,2 millioner til Kunstkritikk i 2012.

Bergen Kunsthall, som var blant budsjettvinnerne også i fjor, får i år styrket driftstilskuddet med 1,8 millioner, noe som vil bety en samlet driftstøtte på 7 millioner for 2012. I tillegg får de 2 millioner i investeringstilskudd til sitt ombyggingsprosjekt.

I kulturdepartementets pressemelding fremheves det også at Nasjonalmuseet får økt driftstilskuddet i dette budsjettet, med 7,8 millioner kroner, og at Vestfossen Kunstlaboratorium får en økning på 300 000 kroner.

Dessuten får Haugar Vestfold Kunstmuseum 1 million kroner til nytt byggeprosjekt, Blaafarveværket får en økning på 700 000 kroner i driftstilskudd til styrkning av aktivitetene, Vestfoldmuseene får 1,5 millioner kroner for å styrke samlingsforvaltningen, og Museum Stavanger får en økning på 1,5 millioner kroner til styrkning av kunstformidling og til å vareta forvaltningen av Ulstein Kloster.

Leserinnlegg