Nytt temporært skulpturprosjekt i Ekebergparken

Tiril Hasselknippe og Johanne Hestvold vant konkurransen om utformingen av de to første verkene i prosjektet.

Tiril Hasselknippe og Johanne Hestvold står bak de første verkene til et nytt temporært prosjekt i Ekebergparken.

Gjennom det nye prosjektet «Skulpturpunkt» samarbeider Ekebergparken med Talent Norge, Norsk Billedhoggerforening og Sparebankstiftelsen om en skulpturkonkurranse for unge kunstnere som arbeider tredimensjonalt. Konkurransens første av to runder hadde åtte nominerte, og tidligere denne uka annonsertes vinnerne, Tiril Hasselknippe og Johanne Hestvold.

Gjennom prosjektet vil Hasselknippe og Hestvold vise sine skulpturer i ett år hver i villahagen i Ekebergparken. Kunstfaglig ansvarlig i Ekebergparken, Ina Johannesen Dibley sier til Kunstkritikk at de i mange år har ønsket å gi et bredere antall kunstnere som bor og arbeider i Norge mulighet til å utvikle verk til parken.

– Spesielt viktig har det vært for oss at dette skulle representere en anledning til å ta de respektive kunstnerskapene videre i form av å skape noe av en annen dimensjon, størrelse, medium og så videre, enn det de arbeider med til daglig, sier Johannesen Dibley.

Stor mulighet

Begge kunstnerne får 500.000 kroner i honorar og inntil 1,1 millioner i produksjonsbudsjett. Med et årlig besøkstall på opp mot en million gjester ønsker parken å eksponere arbeider av yngre, mindre etablerte kunstnere i et temporært format.

– At prosjektene er temporære gir både kunstnere og oss muligheten til å vise skulpturelle verk og installasjoner med et større spenn av materialer da vi ikke trenger å ha de samme krav til at verkene vil kunne «overleve» ute i det norske klima i mange, mange år, sier Johannesen Dibley.

Johanne Hestvold, X, 2023. Illustrasjon.

Skulpturen til Hestvold er planlagt avduket mot slutten av 2023. Den har tittelen X og vil bli en monumental, abstrakt form bestående av avkapp fra en vindmøllevinge og en karbonlagrende betongkonstruksjon.

– Her får jeg muligheten til å jobbe med en idé som normalt ville vært helt urealistisk for meg å gjennomføre fordi produksjonen er for krevende og kostbar, sier Hestvold til Kunstkritikk.

Ideen til verket er en videreføring av tidligere arbeider kunstneren har laget med utgangspunkt i historiske parker.

– Parken er en beholder for talløse krysninger av tanker, objekter og hendelser. Jeg har tidligere arbeidet med ideen om parken som møtested for ulike former for liv, ideer og mellommenneskelige hendelser, der det nytes og forsøples, brytes ned og oppstår i nye form. Når jeg nå skal lage et verk til en konkret park viderefører jeg en del av de tidligere konseptene, men beveger meg bort fra parken som motiv.

Utfordrer fysikkens lover

Hasselknippe skal lage en skulptur med arbeidstittelen Portalene, bestående av ni portaler i glass som vil henge i ulike høyder over bakken. Verket er en videreføring av kunstnerens utstilling på Nitja senter for samtidskunst i fjor og tar utgangspunkt i egne opplevelser av kronisk sykdom og diagnosen fibromyalgi.

–  Verkets opprinnelse baserer seg på min opplevelse av symptomet hjernetåke. På Nitja ønsket jeg å lage en romlig installasjon som speilet dette. Til skulpturen min på Ekeberg vil jeg fortsette denne utforskningen ved å utfordre både meg selv og fysikkens lover med portaler i solid glass. Ekebergparken er et av favorittstedene mine i Oslo, og det er utrolig stas å få muligheten til å lage en kunstopplevelse til et stort og dynamisk publikum, sier Hasselknippe til Kunstkritikk.

Hasselknippes verk er planlagt avduket i 2024. Begge kunstnernes skulpturer skal stå i ett år hver, før «Skulpturpunkt» skal gjennomføre sin andre og siste runde, hvor to nye kunstnere vil velges ut for to nye år.

Tiril Hasselknippe, Portalene, 2024. Illustrasjon.